All posts tagged voda

Čistička, moje rady a skúsenosti

Približne po dvoch rokoch bývania a používania čističky odpadových vôd (ďalej len ČOV) som sa rozhodol napísať taky krátky článok, kde zhrniem svoje skúsenosti a možno aj rady pre budúcich majiteľov tohto zariadenia. Viac informácii o osadzovaní ČOV nájdete tu.
Čistička Čítaj celé…

 

Umývačka riadu, čo by ste mali vedieť

Umývačka riadu je jedným zo spotrebičov, nad ktorým som veľmi dlho váhal. Pripravil som si dva články, v ktorých by som chcel popísať svoj postoj a úvahu o tomto domácom spotrebiči. V tomto prvom článku, chcem čitateľovi predostrieť odpovede na otázky, ktoré môžu vzniknúť pri kúpe a mal by na nich určite myslieť.

DIN28220 Čítaj celé…

 

Solár pre bazén

Na pláne som mal pripravený iný článok, ale keďže k nám na slovensko prišlo značné oteplenie uprednostnil som iný článok. Ako je z titulku zrejmé pôjde o solárny ohrev vody v bazéne a ako si ho urobiť sám svojpomocne a celkom lacno oproti hotovým produktom.
Bazen
Čítaj celé…

 

Riešenie problému s tepelným čerpadlom

Znova sa vraciam k tepelnému čerpadlu a jeho problému, ktorý sa vyskytol počas jeho prevádzky. Ako som už v minule spomenul, mám 8KW tepelné čerpadlo Značky Daikin Altherma LT, ktoré som zakúpil od firmy Equinox.
Control box Čítaj celé…

 

Výber vykurovania

Po dlhšej odmlke je tu znova príspevok venovaný výstavbe nášho rodinného domu. Tento bude vyvrcholením zamyslenia a teraz už aj výberu spôsobu vykurovania. Nakoniec ako typ výroby tepla som si vybral tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo

Čítaj celé…

 

Čistička

Čas už značne pokročil a progresom svojho blogu ohľadom našej stavby riadne meškám, ale bohužiaľ nemám toľko voľného času, než by som si predstavoval. Témou tohto príspevku bude, Čistička Odpadových Vôd ľudovo nazývaná aj ČOVka, no ale pekne poporiadku.

Foto Čítaj celé…

 

Rozvody

Tento môj príspevok chcem venovať jednotlivým rozvodom v dome. Najprv rozoberiem elektro rozvody.Foto Čítaj celé…

 

Pripoja či nepripoja? To je otázka!

Medzi tým, čo architekti či projektanti budú riešiť váš projekt, vy môžete urobiť pár krokov dopredu. Ja zo skúsenosti iných ale už aj z vlastných viem, že natiahnuť sa môže všetko a všade. Preto skúste myslieť dopredu a vybavovať veci skôr nie až potom, keď ich od vás niekto vyžiada. Pýtate sa prečo? Nuž preto, že každý má na vyjadrenie nejaký čas, spravidla 30 dní. A tieto vyjadrenia možno budete potrebovať buď k územnému konaniu alebo k stavebnému rozhodnutiu. To záleží od vášho stavebného úradu, že čo všetko potrebuje. Keďže v dome budeme chcieť bývať a tento objekt nebude sebestačný, bude ho treba napojiť na inžinierske siete a v tomto príspevku vám poviem ako respektíve ako som postupoval ja.

Čítaj celé…

 

Svetový deň vody

Aj tohtoročný 22. Marec patrí svetovému dňu vody. Tento svetový deň vody bol Organizáciou Spojených národov v Rio de Janeiru prvý krát ustanovený v roku 1993 a tento rok sa už slávi po 20. krát. A prečo bol tento deň vyhlásený? Nuž preto, že na svete viac než miliarda ľudí trpí na nedostatok pitnej vody. Cieľom tohtoročného dňa vody je upozorniť na spoluprácu vo vodnom hospodárstve. Spolupráca je rozhodujúca nielen pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia vody, ale aj na posilnenie a udržanie dobrých vzťahov v rámci komunít krajín, ale aj mimo nich. Viac informácii nájdete na tomto bulletine.

Logo

Tento článok však  nechcem venovať problematike nedostatku pitnej vody ale chcem ho previazať s tým, čo nás tohto roku čaká, a to výstavba rodinného domu. Čítaj celé…