Riešenie problému s tepelným čerpadlom

Znova sa vraciam k tepelnému čerpadlu a jeho problému, ktorý sa vyskytol počas jeho prevádzky. Ako som už v minule spomenul, mám 8KW tepelné čerpadlo Značky Daikin Altherma LT, ktoré som zakúpil od firmy Equinox.
Control box

Problém

Prakticky hneď od jeho spustenia sa čerpadlo borilo s problémom ohrievania teplej úžitkovej vody (TUV). Presnejšie išlo o to, že tč nevedelo zohriať vodu na požadovanú hodnotu, respektíve ju vôbec nenahrialo. A teraz už aj viem prečo.

Príčiny problému

I. Dôvodov tohto problému je viac respektíve môže byť ich kombinácia. Jedným problémom môže byť nastavená požadovaná hodnota. Systém umožňuje nastaviť 3 hodnoty a to: Comfort, Eco a Reheat. Comfort hodnota je hodnota vyššia, ktorá sa používa pri väčšom odbere počas dňa, napríklad sprchovanie či kúpanie. Eco je hodnota, ktorá sa zvyčajne udáva nižšia a je určená pre časy s nižším odberom vody. A Reheat je hodnota, ktorú vám systém znovu nahreje pri poklese teploty. Ja som mal stavené hodnoty následovne.
Comfort: 43°C
Eco: 41°C
Reheat: 41°C

Odporúčam nepreháňať, zbytočne hodnoty teploty vody lebo podľa manuálu aj informácii, ktoré mám, tak každé navýšenie teploty o 1°C zožerie viac o 6% energie.

II. Druhou príčinou problému, na ktorú som prišiel je vysoký tarif. A teda môžem povedať, že čerpadlo akosi nie je blbuvzdorné a teda. Ak tč nenahreje vodu na požadovanú hodnotu do času vysokej tarify, ten ho preruší a tč prestane ohrievať vodu. Ale po skončení vysokej tarify už nepokračuje v jej zohrievaní. Čo som bol dosť prekvapený, pretože dať za niečo toľko korún a obsahuje taký „bug“, je sila.

III. Tretím faktorom, ktoré ovplyvnilo chybné správanie je hysteréza. O tomto som sa dozvedel až po konzultácii s človekom z dodávateľskej firmy. Neviem či je to správny názov, ale je to proste počet stupňov, kedy ešte tč nemá reagovať zohrievaním (v tomto prípade). To ma zabezpečiť aby sa tč nezapínalo často. Napríklad ak teplota klesne o 1°C tak aby sa nezapínalo tč. Štandardne ma nastavenú hodnotu 6°C.

No a kombinácie týchto troch faktorov spôsobovali problémy s ohrievaním TÚV. U mňa 260 litrový zásobník na TÚV, režím Comfort nabiehal o 17:00 a vysoký tarif začínal o 18:30. V zime boli problémy ešte väčšie, kvôli tomu, že ohrievanie je pomalšie, a môže nastať aj rozmrazovanie jednotky. Problém bol ten, že tč nestihlo nahriať vodu a bolo prerušené nábehom vysokého tarifu, alebo sa ohrievanie vôbec nespustilo kvoli nastavenej hysterézii.

Riešenia problému

I. Zvýšenie teplôt osobne neberiem ako riešenie problému, len zbytočne spotrebujete viac energie a tč bude mať menšiu účinnosť. Pri našom 260l zásobníku sprchovanie jednej osoby spôsobí zníženie teploty v zásobníku o 1°C.
II. Jedným z možných riešení je odsledovanie znižovania teploty počas dňa a naplánovať zohriatie z dostatočným odstupom tak aby bolo zabezpečené ešte pred nástupom vysokej tarify. Je možne zapnúť ohrev až po nej, ale u nás to nie je možne kvôli deťom, ktoré kúpeme/sprchujeme po siedmej hodine. Taktiež je dobré to prispôsobiť ročnému obdobiu. V zime bude ohrev určite pomalší a preto je lepšie naplánovať skôr. Ak nechcete potom čakať na zohrivanie vody.
III. Ďalšou možnosťou je pri spustení zohrievania pred vysokým tarifom dať do plánovača znova režim Comfort. To zabezpečí to, že ak tč nestihne zohriať vodu na požadovanú hodnotu, tak tč bude znova nahrievať, respektíve pokračovať v tom čo nedokončilo. Obmedzenie však je, že Altherma LT umožňuje zadať na deň len 4 zmeny a teda 4 režimy a týmto úkon už obsadíme polovicu.
IV. Štvrtou možnosťou je zníženie už spomínanej hysterezie na menej stupňov. No netreba to preháňať aby sa častým zapínaním nepoškodilo tč. Ja som znížil hodnotu na 4°C.
V. Podľa mňa najlepším riešením bude kombinácia už spomínaných riešení z bodu II. a IV.

No najideálnejším riešením by bola oprava tohto „bugu“ vo firmware zo strany Daikinu aby tč pokračovalo v tom v čom bolo prerušené nábehom vysokého tarifu.