All posts tagged meteorologicka stanica

Meteorologick√° stanica a jej software 1

Tak a dost√°vame sa koneńćne k programovaniu mojej vlastnej meteostanici a tento kr√°t sa pozrieme na jej softwareov√© vybavenie. Teda k√≥d programu pre Arduino, ktor√© zaznamen√°va hodnoty z jednotliv√Ĺch sn√≠mańćov a posiela ich na server postaven√Ĺ na Raspberry Pi 3, na ktorom s√ļ √ļdaje uchov√°van√© a posielan√© na dashboard Freeboard a rovnako aj projekt Wunderground, ale tomu sa budem venovaŇ• niekedy nesk√īr. Tak pońŹme na to!

meteostanica
ńĆ√≠taj cel√©…

 

Meteorologick√° stanica a jej zapojenie

Tak pokrańćujem v s√©rii ńćl√°nkov o stavan√≠ mojej meteostanice. Ako som sńĺ√ļbil tentokr√°t v zapojen√≠ jednotliv√Ĺch komponentov a poskladan√≠m samotnej meteostanice.

meteostanica
ńĆ√≠taj cel√©…

 

Meteorologick√° stanica a jej senzory

Tak a pokrańćujem druhou ńćasŇ•ou o meteorologickej stanici a jej stavan√≠. Tento kr√°t budem pokrańćovaŇ• jednotliv√Ĺmi komponentami a hardwareov√Ĺm vybaven√≠m, ktor√© je potrebn√© na jej v√Ĺstavbu.

meteostanica

ńĆ√≠taj cel√©…

 

Meteorologick√° stanica a jej n√°vrh

Po niekońĺk√Ĺch menŇ°√≠ch arduino projektoch som sa pustil do nieńćoho v√§ńćŇ°ieho, minim√°lne rozsahovo. Tentokr√°t to bude meteostanica. Viem, existuje kopec meteo stan√≠c, ktor√© si viete k√ļpiŇ• aj v sieti obchodov ale ja som chcel nieńćo svoje, ńćo bude vedieŇ• presne to ńćo ja chcem aby vedela. Tomuto projektu sa uŇĺ venujem nejak√Ĺ ten piatok, presnejŇ°ie je to uŇĺ urńćite viac neŇĺ rok.

Na internete n√°jdete nespońćetn√© mnoŇĺstvo meteo stan√≠c postaven√Ĺch na arduine ale ani jedna ńćo by robila presne toto ńćo ja chcem a preto som si svoju zańćal projektovaŇ•

meteostanica

ńĆ√≠taj cel√©…