Meteorologická stanica a jej senzory

Tak a pokračujem druhou časťou o meteorologickej stanici a jej stavaní. Tento krát budem pokračovať jednotlivými komponentami a hardwareovým vybavením, ktoré je potrebné na jej výstavbu.

meteostanica

Použité snímače

Dallas18B20 – Tento snímač som použil na snímanie teploty. Je to snímač v podobnom púzdre ako tranzistory. Rozsah hodnôt je -55°C až 125°C a s chybou merania ±0.5°C pri rozsahu -10°C až +85°C. Má tri Piny: GND, DQ teda dáta a Vdd čo je 5V. K jeho zapojeniu ešte rezistor s hodnotou 4K7, ktorý sa zapojí medzi DQ a Vdd. Všetky moje senzory sú zapojene na jednom pine s jedným rezistorom.

DS18B20

BME280 – Je snímač tlaku, vlhkosti aj teploty. Chyba merania relatívnej vlhkosti sú ±3 % a absolútneho tlaku ±1.0 hPa pri 0-65°C od spoločnosti Bosch. DPS obsahuje 6 pinov a to kvôli tomu, že snímač je možne pripojiť na I2C zbernicu alebo SPI. Ja som použil I2C a napájanie je 3.3V. Našiel som viac knižníc ale fungovala mi len jedna. Adafruit a Sparkfun knižnice mi nefungovali.

BME2801

SI1145 – Je snímač UV indexu, ktorý stačí zavesiť na I2C zbernicu a napájať ho 3.3V. Snímač posiela rovno číselnú hodnotu UV indexu, no ma aj desatinne miesto, preto ho ja zaokrúhľujem.

SI1145

MAX44009 – Tento snímač som použil na snímanie osvetlenosti a rovnako ako aj predošlé senzory komunikuje cez I2C protokol. Rozsah je 0.045 Luxu až 188 000 Luxu. Pred tým som použil snímač BH1750 ale ten mal rozsah len do 64 000 luxov.

MAX44009

ML8511 – Posledný senzor, ktorý som použil slúži znova na meranie UV žiarenia. Výstup senzora je analógový signál závislý od veľkosti UV žiarenia a teda meria mW dopadnuté na plochu cm2. Tento senzor meria žiarenie 280-390 nm teda UVB (280-315 nm) a UVA (315-400 nm) spektra.

ML8511

Všetky senzory okrem senzorov teploty DS18B20 sú napájane 3,3V a komunikujú cez I2C zbernicu.

Ako som už v predchádzajúcom článku písal, hlavou celej meteo stanice bude Arduino Mega. Mega kvôli veľkosti pamäte ktorú potrebujem pre jednotlivé knižnice použité v meteo stanici.

arduino mega

Spojenie so svetom zabezpečuje ethernetový modul ENC28J60. Presnejšie arduino sa bude správať ako web klient, ktorý bude posielať na dáta ďalej na web server, ktorý je postavený na Raspberry Pi 3.

ENC28J60

Tak toľko na dnes o jednotlivých komponentoch pre moju meteostanicu. Na budúce prejdem k zapojeniu a softvérovému vybaveniu.

Odkazy datasheet
DS18B20
SI1145
BME280
MAX44009
ML8511

Serial o meteostanici
1. Meteorologická stanica a jej návrh
2. Meteorologická stanica a jej senzory
3. Meteorologická stanica a jej zapojenie
4. Meteorologická stanica a jej software 1