10 Eminemová depresia

Eminem je už tretí interpret, ktorému sa autori tejto série venujú dopodrobna. V tejto časti rozoberajú tohto interpreta, jeho život a piesne (klipy). Download 01 Odkazy 02 Prečo tak viditeľne 03 Kto je Rain Man ...

 

05 Diablová noc

Pomaly sa dostávame do polovice seriálu. V tejto piatej časti sa snažia vysvetliť pojem diablova noc, čo je vlastne čas o tretej v noci čo je ako opak 15. hodiny poobede, čas keď zomrel Ježiš ...

 

04 Pokračovanie o Rain Manovi

Toto je pokračovanie predošlej časti, kde autori pokračujú s informáciami o Rain manovi. V tomto dieli uvidíte aj detailne rozobratie polohy Rihanny v jej videoklipe. Download 01 Odkazy 02 Prečo tak viditeľne 03 Kto je ...

 

03 Kto je Rain Man

V tomto dieli seriálu sa autori zamerajú na “Rain Man-a”. Vysvetlia čo sa skrýva pod týmto spojením. Čo vlastne interpreti myslia spomínaním Rain man-a. Download 01 Odkazy 02 Prečo tak viditeľne 03 Kto je Rain ...

 

02 Prečo tak viditeľne

V druhej časti autori pojednávajú, prečo ilumináti vkladajú veci, symboly tak viditeľne a tak často a prečo to vlastne robia. Download 01 Odkazy 02 Prečo tak viditeľne 03 Kto je Rain Man 04 Pokračovanie o ...

 

01 Odkazy

Toto je prvá časť 11 dielného seriálu. V nej autori poukážu ako do klipov dávajú rôzne odkazy hlavne na “Rain Mana”. Download 01 Odkazy 02 Prečo tak viditeľne 03 Kto je Rain Man 01 04 ...

 

Odhalenie Hudobného Priemyslu

Hudobný priemysel dnes naozaj hýbe svetom. Všade počujeme, tu taký umelec predal toľko platní, tam taký umelec predal toľko platní a zarobil toľko peňazí. V dnešnej dobe multimédia hýbu svetom a každý si môže dokonca ...