• 10 Eminemová depresia

  Eminem je už tretí interpret, ktorému sa autori tejto série venujú dopodrobna. V tejto časti rozoberajú tohto interpreta, jeho život a piesne (klipy).

  Download

  01 Odkazy
  02 Prečo tak viditeľne
  03 Kto je Rain Man
  04 Pokračovanie o Rain Manovi
  05 Diablová noc
  06 Zničenie DMX-a
  07 Obetovanie Michaela Jacksona
  08 Vitiligo Michaela Jacksona
  09 Prečo ilumináti zabili Michaela Jacksona
  10 Eminemová depresia
  11 Transhumánna agenda