Tretí rok s tepelným čerpadlom

Rok sa z rokom zišiel a máme za sebou aj ďalší rok a s ním aj vyúčtovanie za elektriku a ja môžem zhodnotiť ďalší rok s tepelným čerpadlom a našu spotrebu.

Na úvod tu mám len také rýchle porovnanie spotreby elektrickej energie za predošlé roky.

ObdobieSpotreba [kWh]
9.2014 - 9.20156370
9.2015 - 9.20165796
9.2016 - 9.20176222

Z nich je zrejme, že spotreba stúpla o skoro 500kWh a vrátila sa na hodnotu z pred dvoch rokov. Prečo neviem povedať. S určitosťou viem povedať len, že bola tuhšia a dlhšia zima ako ta predošlá, no ale začal som podstatne viac kúriť s tuhým palivom, drevom.

V nasledujúcich tabuľkách mám porovnanie spotreby vo Vysokej a Nízkej tarife.

TarifaMnožstvo [kWh]
Vysoká Tarifa392 (145 + 247)
Nízka Tarifa5830 (2163 + 3667)

RokSpotreba VT [kWh]Spotreba NT [kWh]Spolu [kWh]Faktúrované [€] bez DPH
132960416370647,86
239554015796581,15
339258306222598,05

Cena za túto energiu mi vyčíslili na 254,38€. Čo je však pre mňa zarážajúce, že cena za distribúciu energie je skoro o 100€ vyšia než samotná energia, presnejšie je to 343,67€ a spolu to činí 598,05€. Po rozrátaní na jednotlive mesiace mi vyjde mesačná platba v hodnote 49.84€, ale keďže elektrárne to rozrátajú na 11 mesiacov, tak mesačná platba ma vyšla na 54.36€. Pre ďalšie obdobie mi VSE navrhlo splátku 66.10€, no ja som si ju navýšil znova na 85€ a to kvôli tomu aby som nemal nasledujúci rok nedoplatok. No a tento rok som mal preplatok viac než 130€.

Na záver ešte uvádzam ako sa vyvíjala cena za energiu.

ObdobbieVT [€/MJ]rozdiel [%]NT [€/MJ]rozdiel [%]
09.09.2014 - 31.12.20140,0614-0,0497-
01.01.2015 - 31.12.2015
0,0558-9.120,0439-11.67
01.01.2016 - 31.12.20160,0548-1.790,0432-1.59
01.01.2017 - 08.09.20170,0505-7.850,0362-16.20

Ako je z tabuliek vidieť cena za jednotku, teda kWh za štyri roky klesla viac než o 1cent rovnako pre vysokú ale aj pre nízku tarifu. V stĺpci % rozdiel uvádzam percentuálny rozdiel oproti minulému roku. Záporná hodnota znamená pokles a naopak. Oproti prvému roku klesla cena vo vysokej tarife o 17.75% a v nízkej 27.16%

Pre niekoho sa to môže zdať málo, ale počítajme. Za posledný rok pri spotrebe energie 392kWh pri vysokej tarife to činí zanedbateľných, necelých 4€. No už pri nízkej tarife a spotrebe skoro 6000kWh to už urobí 60€, čo je už jedna mesačná platba, teda aspoň u mňa.

Pozri tiež
Ak chceš vedieť viac o aké tepelné čerpadlo ide a aký dom, pozri tu na môj prvý článok. A ak chceš vedieť viac o mojej spotrebe z predošlých rokov pozri tu.