• Tretí rok s tepelným čerpadlom

  Rok sa z rokom zišiel a máme za sebou aj ďalší rok a s ním aj vyúčtovanie za elektriku a ja môžem zhodnotiť ďalší rok s tepelným čerpadlom a našu spotrebu.

  Na úvod tu mám len také rýchle porovnanie spotreby elektrickej energie za predošlé roky.

  ObdobieSpotreba [kWh]
  9.2014 - 9.20156370
  9.2015 - 9.20165796
  9.2016 - 9.20176222

  Z nich je zrejme, že spotreba stúpla o skoro 500kWh a vrátila sa na hodnotu z pred dvoch rokov. Prečo neviem povedať. S určitosťou viem povedať len, že bola tuhšia a dlhšia zima ako ta predošlá, no ale začal som podstatne viac kúriť s tuhým palivom, drevom.

  V nasledujúcich tabuľkách mám porovnanie spotreby vo Vysokej a Nízkej tarife.

  TarifaMnožstvo [kWh]
  Vysoká Tarifa392 (145 + 247)
  Nízka Tarifa5830 (2163 + 3667)

  RokSpotreba VT [kWh]Spotreba NT [kWh]Spolu [kWh]Faktúrované [€] bez DPH
  132960416370647,86
  239554015796581,15
  339258306222598,05

  Cena za túto energiu mi vyčíslili na 254,38€. Čo je však pre mňa zarážajúce, že cena za distribúciu energie je skoro o 100€ vyšia než samotná energia, presnejšie je to 343,67€ a spolu to činí 598,05€. Po rozrátaní na jednotlive mesiace mi vyjde mesačná platba v hodnote 49.84€, ale keďže elektrárne to rozrátajú na 11 mesiacov, tak mesačná platba ma vyšla na 54.36€. Pre ďalšie obdobie mi VSE navrhlo splátku 66.10€, no ja som si ju navýšil znova na 85€ a to kvôli tomu aby som nemal nasledujúci rok nedoplatok. No a tento rok som mal preplatok viac než 130€.

  Na záver ešte uvádzam ako sa vyvíjala cena za energiu.

  ObdobbieVT [€/MJ]rozdiel [%]NT [€/MJ]rozdiel [%]
  09.09.2014 - 31.12.20140,0614-0,0497-
  01.01.2015 - 31.12.2015
  0,0558-9.120,0439-11.67
  01.01.2016 - 31.12.20160,0548-1.790,0432-1.59
  01.01.2017 - 08.09.20170,0505-7.850,0362-16.20

  Ako je z tabuliek vidieť cena za jednotku, teda kWh za štyri roky klesla viac než o 1cent rovnako pre vysokú ale aj pre nízku tarifu. V stĺpci % rozdiel uvádzam percentuálny rozdiel oproti minulému roku. Záporná hodnota znamená pokles a naopak. Oproti prvému roku klesla cena vo vysokej tarife o 17.75% a v nízkej 27.16%

  Pre niekoho sa to môže zdať málo, ale počítajme. Za posledný rok pri spotrebe energie 392kWh pri vysokej tarife to činí zanedbateľných, necelých 4€. No už pri nízkej tarife a spotrebe skoro 6000kWh to už urobí 60€, čo je už jedna mesačná platba, teda aspoň u mňa.

  Pozri tiež
  Ak chceš vedieť viac o aké tepelné čerpadlo ide a aký dom, pozri tu na môj prvý článok. A ak chceš vedieť viac o mojej spotrebe z predošlých rokov pozri tu.