Pripoja či nepripoja? To je otázka!

Medzi tým, čo architekti či projektanti budú riešiť váš projekt, vy môžete urobiť pár krokov dopredu. Ja zo skúsenosti iných ale už aj z vlastných viem, že natiahnuť sa môže všetko a všade. Preto skúste myslieť dopredu a vybavovať veci skôr nie až potom, keď ich od vás niekto vyžiada. Pýtate sa prečo? Nuž preto, že každý má na vyjadrenie nejaký čas, spravidla 30 dní. A tieto vyjadrenia možno budete potrebovať buď k územnému konaniu alebo k stavebnému rozhodnutiu. To záleží od vášho stavebného úradu, že čo všetko potrebuje. Keďže v dome budeme chcieť bývať a tento objekt nebude sebestačný, bude ho treba napojiť na inžinierske siete a v tomto príspevku vám poviem ako respektíve ako som postupoval ja.

Všetky kroky, ktorými som ja postupoval sú určené prevádzkovateľmi či správcami jednotlivých sieti, takže treba brať na zreteľ, že v inej lokalite sa môže postupovať inak ale predpokladám, že veľmi podobne. Upozorňujem, že treba kontaktovať distribučné siete. Pred tým než s tým začnete musíte mať list vlastníctva (LV) a katastrálnu mapu (KM). Ja som si po ňu bol na katastrálnom úrade. A na zaver článku nájdete moje formuláre ako som ich vypísal ja, ako vzor pre vás.

Elektrina
V tomto prípade treba kontaktovať Vychodslovenskú distribučnú a.s. nie Východoslovenská energetika a.s. Cez menu na stránke sa preklikáte sem, kde nájdete postup ako máte postupovať. V kroku č. 1 vyplníte a vytlačíte žiadosť, pridáte LV a KM. Elektrárne sú jediný, ktorý žiadajú aj mapu širších vzťahov. Ide tiež o KM ale vo väčšej mierke ale môže sa stať, že danú lokalitu nebudú mať na katastri v takej mierke. Čo sa týka vyplnenia žiadosti poraďte sa nejakým elektrikárom či projektantom. Ja som uvažoval so štandardnými elektro spotrebičmi, s varením na elektriku (indukčná varna doska) a nejakými vonkajšími zariadeniami ako kosačka a podobne. Tieto všetky veci odošlete na uvedenú adresu alebo odovzdáte na kontaktnom mieste zákazníka. Tak už len čakáte na vyjadrenie. Mne prišlo do dvoch týždňov (lehota podľa zákona je 30 dní). Momentálne som v kroku 2 ale to si povieme inokedy.

Plyn
Podobne je to aj v tomto prípade. Treba kontaktovať distribútora teda SPP Distribúcia a nie SPP. Taktiež ako pri elektrárňach, cely postup v grafickej forme nájdete na ich stránkach. Kde vypíšete žiadosť, pridáte LV a KM. Žiadosť som vypisoval ja sám po konzultácii s kamarátom a odporučil mi nejaké hodnoty, ktoré on ako reálny odberateľ má. Konkrétne 0.25 m3/h a 2000 m3/rok. SPP umožňuje podať žiadosť aj elektronicky prostredníctvom mailu. Skúšal som to aj takto, ale odpísali mi, že mam to doručiť osobne alebo poslať poštou. Po tomto neviem aká je úspešnosť urobiť tento krok elektronicky. Po niekoľkých týždňoch sme obdržali list, kde nás informujú, že nás nepripoja, kvôli tomu, že SPP nemá pred našou parcelou vybudovanú distribučnú sieť (DS). Takže ak by sme aj tak chceli aby nás pripojili, museli by sme na vlastné náklady rozšíriť (ich) DS. A keďže viem, že niekoľko rokov dozadu sa zmenili podmienky pripojenia t. j., že všetko aj všetka práca a materiál, nie len to čo robíte na vlastnom pozemku už hradíte vy. To značí, že ak aj máte pred pozemkom DS, náklady na prípojku sú niekde v rozmedzí 1000€ – 2000€. Po tomto by sa komplet cena aj s rozšírením DS vyšplhala niekde do astronomických výšin. Takže od plynu úplne upúšťame.

SPP Distribucia

Voda a kanalizácia
V mojom prípade som kontaktoval Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., ktorá je len správcom ale nie majiteľom. Bohužiaľ u nich som postup nenašiel a poradil mi náš projektant. Najprv je potrebne podať žiadosť, ktorú vypíšete a odnesiete na vodárne alebo odošlete spolu s LV a KM . Ďalšou takou zákernosťou z ich strany, je to, že to nie je zadarmo a o tom som sa dozvedel až po vyjadrení. Po niekoľkých dňoch čo mi bolo doručené vyjadrenie prišiel aj šek na 11.60€. Ako som už v článku o kúpe spomínal, že v danej lokalite máju vodárne problém s tlakom, tak sa to aj potvrdilo tým, že prišlo od nich zamietavé stanovisko. Ale to nám koniec koncov nevadí a pokúsime byť viac sebestačný a použiť vodu z vlastného zdroja, teda studne.

[spoiler title=”Žiadosti”]

Elektrárne
Vodárne

[/spoiler]