Je náš

Tak ako je to už uvedené v titulku. Pozemok s parcelným číslom 1186/12 je už náš, kúpili sme ho. Výsledná rozloha he 653 m² a vyšiel nás na 15500€. Tak isto sme sa stali spolu majiteľmi parciel, ktoré sú pod prístupovou cestou. Výsledná suma síce nesedí s cenou za m² ale vysvetlím neskôr.

Bohužial niekoľko dní pred podpisovaním kupno-predajne zmluvy vyplávala na povrch skutočnosť, že vodárne nás nepripoja k obecnému vodovodu a tým by sme ostali bez vody, ak by som si nedal vykopať studňu, s čim aj do budúcnosti aj rátam, ale všetko záleží od toho ako plná bude naša rodinná kasa. Pripoja nás len v prípade ak podpíšeme vyhlásenie, že sme oboznámený s tým, že vieme o tom že je problém s tlakom v obecnom vodovode. A keď budeme chcieť mať predpísaný tlak, tak si to budeme musieť zabezpečiť sami, vlastnými prostriedkami. Teda domácou vodarníčkou, niekedy v minulosti volanou darling. Kvôli tomu došlo k dohode s predajcom pozemku a výsledná suma bola ponížená na už spomínanú sumu 15500€.

Teraz už len čakáme 30 dni (toľko ma katastrálny úrad na prevod vlastníctva) a potom už bude tento pozemok oficiálne náš.

Bohužiaľ nie všetko vychádza podľa našich predstáv, všetko sa nečakane ponaťahovalo a už nestihneme podať žiadosť o ŠFRB, lebo k nemu nám treba aj stavebné povolenie a budúci rok nám to nevyjde, lebo náš rodinný príjem presiahne povolenú hranicu.

Najbližšie kroky
A čo nás čaká najbližšie? Budem musieť podať žiadosti na vodárne, elektrárne a možno aj na plynárne aby sa vyjadrili k tomu či nás pripoja k svojím sietiam a taktiež si vybrať projektanta, ktorý sa pustí do návrhu nášho budúceho bývania.