Pozemok

Tak a púšťam do sveta infošku. Chceme sa budovať!
Áno je to presne tak. Sú to sice len dva roky čo sme kúpili byt a nasťahovali sa do neho ale aj tak s manželkou túžime po rodinnom dome. Prečo? Lebo nechceme vychovať naše deti na sídlisku a keďže dnešný človek má od prírody čim ďalej tým viac, tak preto aj takto chceme naše životy spojiť s prírodou. Pravdu povediac moja túžba po rodinnom dome už bola pri kúpe nášho bytu ale manželku zlomil až náš tohto ročný prázdninový výlet u našej rodiny, kde videla čo to je vychovávať deti v bloku a čo v dome.

Nebudem dlho chodiť okolo horúcej kaše. Aktuálne sme v štádiu kupovania pozemku (neskôr vysvetlím). Našimi základnými podmienkami pre kúpu pozemku boli nasledujúce veci

  • dostupnosť, teda vzdialenosť od Prešova
  • prepojenie MHDckou
  • občianska vybavenosť
  • cena pozemku

Keď si to tak všetko zhrniem do výberu sa dostali obce ako Záborské, Ruská Nová Ves a Fintice. Áno v okolí Prešova sa nachádzajú aj iné obce, ktoré majú dobru alebo lepšiu dostupnosť ale tie z výberu vyradila cena pozemku. A pravdu povediac aj dve vyššie spomenuté a posledné týždne sme pozerali pozemky len v Obci  Fintice.

 

Fintice

A kde sú tie Fintice? Podľa Google Maps, obec je vzdialená 7,9km od Prešova a stred obce leží 270m nad morom. Dominantou chotára je vrch Stráž (740m n.m.). Podľa najnovšieho sčítania ľudu z roku 2010 v obci žije 1830 ľudí (934m/896ž).

Erb Vlajka

Po pozemkoch v tejto obci sme sa obzerali už dlhšiu dobu. Najviac pozemkov je ponúkaných v bývalých ovocných sadoch. Tie už sú ponúkané nejaký ten rok a predávajúci sľubujú vybudovanie inžinierskych sieti ale zatiaľ sa nič nedeje, tak aj preto sme my dali ruky od toho preč, lebo chceme budovať v dohľadnej dobe. Aktuálne ceny pozemkov v obci sa pohybujú niekde v rozmedzí 20€ – 30€ za štvorcový meter.


View Larger Map

 

Pozemok

Boli sme si pozrieť viac pozemkov, no najviac nás oslovil pozemok z ponuky realitnej kancelárie Garant Real, ktorá zastupovala predávajúcu, ktorá je taktiež z Fintic. Predávaný pozemok na parcele č. 1186/3 má rozlohu 1482 m² a 1m² sa predával za 24€. Keďže pozemok bol pre nás príliš veľký (aj finančne) nechceli sme ho kúpiť celý ale iba jeho časť. Pozemok má veľmi dobrú polohu. Nachádza sa na kopci, pri výjazde z obce, smerom na Záhradné, pri obratisku MHD linky 21 a od Prešova je podľa Google Maps  vzdialený 8,8km.  Podľa posledného územného plánu obce (z roku 2009), bude predávajúci pozemok posledný v obci. Nevýhodou tohto pozemku, je blízkosť vysokonapäťového stožiara, ktorý znepríjemňuje výhľad a ochranné pásmo aj zasahuje do ponúkaného pozemku. Pozemok je mierne svahovitý a je vyvýšený približne meter nad úrovňou cesty, čo by sme chceli využiť na zapustenie garáže do terénu.
[spoiler title=”Detail parcely C 1186/ 3″ hide=”Detail parcely C 1186/ 3″]Parcela registra C             1186/ 3
Výmera parcely                1482 m2
Druh a spôsob využitia pozemku               Orná pôda
Príslušnosť k ZÚO             Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Číslo LV 1513
Súpisné číslo stavby
Kód chránenej nehnuteľnosti[/spoiler]

[spoiler title”LV 1513″ hide=”LV 1513″]Parcela registra C             1186/ 3
Parcela registra E
Súpisné číslo stavby
Číslo bytu/nebytového priestoru
Ťarcha   Nie
Vlastník (adresa, podiel)                Geciová Mária r. Tarasovičová, Hlavná 107, Fintice, SR 1/1[/spoiler]

Keďže pozemok je situovaný hneď pri ceste mysleli sme, že máme o jednu starosť menej, ale opak bol pravdou. Zistilo sa, že pred kupovaným pozemkom sa nachádza ešte jedna parcela (stará ečková). Tá bola nevysporiadaná, a že to mala urobiť obec. To bol najväčší problém pri kúpe pozemku, pretože by sme sa nemali ako dostať na svoj pozemok. Presnejšie išlo o parcely 892/1 a 892/2 a jedna z nich dokonca siaha aj pred susediace pozemky, na ktorých už stoja rodinne domy a či ich vlastníci tušia, že chodia po cudzom pozemku, tak to neviem. Celé sa to nakoniec vyriešilo tak, že majiteľ odkúpil podiel na pozemkoch a ten následne prevedie na kupujúcich (nás).  Aktuálne sa čaká na prepis predávajúceho do katastra pozemkov 892/1 a 892/2. Na to má katastrálny úrad 30 dni. Po tomto prebehne kúpa pozemku a na zápis ma znova katastrálny úrad 30 dní. Tak dúfam, že do Vianoc bude pozemok náš.

[spoiler title=”Detail parcely E 892/ 1″ hide=”Detail parcely E 892/ 1″]Parcela registra E 892/ 1
Výmera parcely 62 m2
Druh a spôsob využitia pozemku Orná pôda
Príslušnosť k ZÚO Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Číslo LV 1755[/spoiler]

[spoiler title=”Detail parcely E 892/ 2″ hide=”Detail parcely E 892/ 2″]Parcela registra E 892/ 2
Výmera parcely 354 m2
Druh a spôsob využitia pozemku Orná pôda
Príslušnosť k ZÚO Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Číslo LV 1755[/spoiler]

[spoiler title=”LV 1755″ hide=”LV 1755″]Číslo LV 1755
Parcela registra C
Parcela registra E 892/ 1 892/ 2
Súpisné číslo stavby
Číslo bytu/nebytového priestoru
Ťarcha Nie
Vlastník (adresa, podiel) * Vargovčík Juraj (ml.,ž.Mária r.Marcinková) (Nezistený vlastník) 28/64
Stankovičová Vilma r. Prusáková, Slovenská 389/14, Kapušany, SR 9/256
* Vargovčík Ján (Nezistený vlastník) 9/64
Krausová Anna r. Vargovčíková, Filipínska 189/20, Fintice, PSČ 082 16, SR 9/64
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava 11 /
Prusak Viktor r. Prusak, Hlavná 40/24, Fintice, PSČ 082 16, SR 9/256
Prusák Jozef r. Prusák, Filipínska 207/2, Fintice, PSČ 082 16, SR 9/256
Jakubčinová Mária r. Prusáková, Vihorlatská 7060/5, Prešov, PSČ 080 01, SR 9/256
Prusák František r. Prusák, Rokycany, č. 82, SR 9/256
Miškaninová Anna r. Prusáková, Filipínska 186/22, Fintice, PSČ 082 16, SR 9/256
Prusák Ladislav r. Prusák, Šrobárová 6567/17, Prešov, PSČ 080 01, SR 9/256
Smoľáková Gabriela r. Prusáková, Na záhumní 298/66, Fintice, PSČ 082 16, SR 9/256
[/spoiler]

Ako som už, vyššie spomínal, že daný pozemok je pre nás veľký budeme ho kupovať dvaja a daný pozemok sa rozdelí (rozparceluje). Keďže som bol prvý záujemca o pozemok, mal som teda možnosť výberu veľkosti a časti pozemku. S manželkou sme sa rozhodli kúpiť spodnú časť (vedľa už existujúceho domu) o šírke 26m a pozemok bude mať tvár lichobežníka s budúcou rozlohou 653 m² a z toho by mala vyjsť kúpna cena  15672€.

 

Inžinierske siete

Priamo na hranici pozemku je rozvodná skriňa elektriny, čiže s elektrikou by mali byť najmenšie problémy. Zatiaľ čo som si zisťoval informácie, prípojka pre 3 fázový istič je približne 180€. Problémom trochu môže byť veľkosť odberu pretože sme tuším limitovaný transformátorom na 10kW/h, čiže s elektrickým vykurovaním nemôžeme rátať.

img_4745

Ďalšiu prípojku, ktorú budeme potrebovať bude vodovodná. Po preskúmaní okolia som zistil, že hydrant sa nachádza na na rohu domu, ktorý je oproti a v strede točne pre MHD. V oboch prípadoch bude treba urobiť prepich popod cestu

img_4748
img_4749

Plynová prípojka mi zatiaľ robí najväčšie starosti Prečo? Lebo je najdrahšia. Informácie, ktoré sa zatiaľ ku mne dostali sú také, že sumou  sa dostávame aj na niekoľko stoviek či tisícok eúr. Preto rozmýšľam nad všetkými možnými alternatívami. Vykurovanie elektrikou, neprichádza do úvahy, kvôli tomu že mi to elektrárne nepovolia. Ďalšia možnosť je tepelné čerpadlo ale to je asi nad naše finančne limity, ak chceme nejaké kvalitne. Rozmýšľame nad vykurovaním s tuhým palivom, to je najlacnejšie ale aj najmenej pohodlné vykurovanie, ak nemáte kotol s podávačom a na také niečo potrebujete extra veľkú miestnosť. Ďalšia vec, ktorá ma napadla mať nádrž na plyn. Neviem koľko by ma čosi také vyšlo, keďže nádrž sa len prenajíma, ale možno je toto cesta.

Nepatri to asi k inžinierskym sietiam, ale keďže obec nemá vybudovanú kanalizáciu (teda má ale nie v celej obci a ešte nie je sprevadzkovaná) budeme musieť odpadovú vodu  niekam vypustiť. Čistička vôd taktiež neprichádza do úvahy kvôli papierovačkam a pretože aj výtok z nej treba niekam vypustiť. Takže jediná možnosť, ktorá u nás prichádza do úvahy je žumpa.

Na záver už len pridávam fotky (HD), ktoré vo väčšom rozlíšení (Full HD) môžete nájsť na mojej Picase

 

Fotogaléria


 

Užitočné odkazy

Kataster portal
Lesnícky Geografický Informačný Systém
Územné plány

Prílohy

Výpis z LV 1186/3
Výpis z LV 892.1
Výpis z LV 892/2