Svetový deň vody

Aj tohtoročný 22. Marec patrí svetovému dňu vody. Tento svetový deň vody bol Organizáciou Spojených národov v Rio de Janeiru prvý krát ustanovený v roku 1993 a tento rok sa už slávi po 20. krát. A prečo bol tento deň vyhlásený? Nuž preto, že na svete viac než miliarda ľudí trpí na nedostatok pitnej vody. Cieľom tohtoročného dňa vody je upozorniť na spoluprácu vo vodnom hospodárstve. Spolupráca je rozhodujúca nielen pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia vody, ale aj na posilnenie a udržanie dobrých vzťahov v rámci komunít krajín, ale aj mimo nich. Viac informácii nájdete na tomto bulletine.

Logo

Tento článok však  nechcem venovať problematike nedostatku pitnej vody ale chcem ho previazať s tým, čo nás tohto roku čaká, a to výstavba rodinného domu.

V deň, kedy sa koná svetový deň vody, vykonáva Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky bezplatnú laboratórnu kontrolu vody. Hoci tento svetový deň je 22. marec, úrad vykonáva kontrolu vody 21. marca, asi v piatok už sa chcú pripravovať na víkend. Keď tam prídete toho 22., odídete naprázdno. Takže ak máte napríklad vlastnú studňu a chcete si dať urobiť bezplatný rozbor tak nezabudnite

[list style=”arrow”]

  • odobrať v deň vyšetrenia (21.3.2013) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)
  • priniesť na RÚVZ so sídlom v Prešove v množstve minimálne ½ litra v čase od 8,00 do 14, 00 hod

[/list]

Aby som nezabudol, z vami donesenej vzorky vody nebudú robiť kompletný rozbor ale len na dusičnany a dusitany, teda či je voda pitná. Bolo mi povedané, že oplatí sa ešte priplatiť a dať urobiť rozbor na železo a mangán. V podstate, voda môže obsahovať dané prvky ale ich zvýšené hodnoty, môžu urobiť neplechu s vašimi vodovodnými rozvodmi či zariadeniami. Kompletný rozbor vody stoji vraj okolo 600€. Takže nezabudnite už zajtra prísť s fľaštičkou a dať si urobiť bezplatný rozbor vody.

[label style=”important”]Aktualizácia[/label]Dopĺňam ešte informácie ohľadom objemu vody, ktoré treba doniesť. Neviem prečo na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove uvádzajú, že treba doniesť minimálne 0.5l vody, keď celý rozbor sa vykoná na úplne malom množstve vody, do ktorého namočia papierik, na základe ktorého vyhodnotia vzorku vašej vody. Zaujímavé je aj to, že jednotlivé regionálne úrady, uvádzajú iné objemy, s ktorými mate prísť. Takže jeden alebo dva deci vám bude úplne stačiť.

Odkazy
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva PO