All posts tagged dusicnany

Svetový deň vody

Aj tohtoročný 22. Marec patrí svetovému dňu vody. Tento svetový deň vody bol Organizáciou Spojených národov v Rio de Janeiru prvý krát ustanovený v roku 1993 a tento rok sa už slávi po 20. krát. A prečo bol tento deň vyhlásený? Nuž preto, že na svete viac než miliarda ľudí trpí na nedostatok pitnej vody. Cieľom tohtoročného dňa vody je upozorniť na spoluprácu vo vodnom hospodárstve. Spolupráca je rozhodujúca nielen pre zabezpečenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia vody, ale aj na posilnenie a udržanie dobrých vzťahov v rámci komunít krajín, ale aj mimo nich. Viac informácii nájdete na tomto bulletine.

Logo

Tento článok však  nechcem venovať problematike nedostatku pitnej vody ale chcem ho previazať s tým, čo nás tohto roku čaká, a to výstavba rodinného domu. Čítaj celé…