Čistička

Čas už značne pokročil a progresom svojho blogu ohľadom našej stavby riadne meškám, ale bohužiaľ nemám toľko voľného času, než by som si predstavoval. Témou tohto príspevku bude, Čistička Odpadových Vôd ľudovo nazývaná aj ČOVka, no ale pekne poporiadku.

Foto

Ako je už z názvu jasné čistička slúži na čistenie odpadovej vody z objektu. V mojom prípade komplet všetkého, čo bolo vyliate do umývadla, záchodu, sprchy a.t.p. No na začiatok krátke video z BBC a preložené redakciou SME.

Domová čistička odpadových vôd (čov) je len zmenšenina toho, čo ste mohli vidieť v priloženom videu.

Najsamprv uvediem prečo som sa rozhodol pre takéto riešenie. Keďže obec Fintice nemá kanalizáciu (sprevádzkovanú) na výber som mal dve riešenia. Jedným bola už spomínaná čovka alebo žumpa. Celé to moje uvažovanie bolo o faktoch teda výhodách a nevýhodách a mojom postoji.

Žumpa

[list icon=”icon: thumbs-o-up” icon_color=”#21b307″]

  • Nižšie vstupné náklady
  • Jednoduchšia prevádzka

[/list]

[list icon=”icon: thumbs-o-down” icon_color=”#df131c”]

  • Väčšie prevádzkové náklady
  • V budúcnosti nevyužitie

[/list]

ČOV

[list icon=”icon: thumbs-o-up” icon_color=”#21b307″]

  • Ekologické riešenie
  • Nižšie prevádzkové náklady
  • Možnosť využitia vyčistenej vody

[/list]

[list icon=”icon: thumbs-o-down” icon_color=”#df131c”]

  • Väčšie vstupné náklady
  • Nutnosť zakúpenia prídavnej nádrže

[/list]

Vstupné náklady

Žumpa
Aj pri žumpe som mal niekoľko možností. A to buď betónové prevedenie alebo plastové. Betonové žumpy sú lacnejšie, jednoduchšie a asi aj kratšie riešenie. Dlhšie a drahšie riešenie sú plastové žumpy. Aby som nezabudol podotknúť, čím väčšia žumpa tým drahšia (to je samozrejmosť) ale treba byť obozretný a netreba sa prepočítať v domnení, že ušetríte. Presnejšie názorný príklad: Neoplatí sa kúpiť napríklad 20 či 15 kubíkovú žumpu. Dôvod? Nuž pretože platí sa za výkon a nie za vyvezený objem a autá, ktoré budu robiť vývoz majú tuším okolo 10m3 . A teda ak ju budete chcieť úplne vyprázdniť zaplatíte 2x alebo len raz ale potom sa žumpa znova rýchlejšie naplní (keďže nebude úplne prázdna). Ja som uvažoval o nejakej 9-10 kubíkovej nádrži. Betónová stala pod 1000€ plastová okolo 1200€ a plastová samonosná (netreba ju obbetonovať) cca 1500€.

Betónova žumpa
Betónova žumpa
Plastová žumpa
Plastová žumpa
Plastová žumpa samonosná
Plastová žumpa samonosná

ČOV
Samotná čistička stála 1200€ k nej som kúpil samonosnú 3 kubíkovú nádrž za cca 700€ k nej bolo potrebné zakúpiť plastovú skrinku pre dúchadlo za 50€ a plus som musel dokúpiť nadstavce (komíny) na zdvihnutie nádrže a čističky za cca 200€, teda sumárum 2200€.

COV
Otvorená čistička
Skrinka na dúchadlo
Skrinka na dúchadlo
Nádrž
Nádrž

Prevádzkové náklady

Žumpa
Z nášho bývania v byte a už aj v dome viem, že naša priemerná týždenná spotreba vody je cca 3m3 t. j. 12 kubíkov mesačne a cca 144 kubíkov ročne. Z čoho vyplýva, že minimálne raz mesačne by bolo treba zabezpečiť vývoz žumpy t. j. okolo 14x ročne (pri mojom odhadovanom objeme cisterny 10m3) a podľa cenníka VVS v danej lokalite vývoz by ma vyšiel na 40€ t. j. ročne 560€.

ČOV
K čističke je dodávané dúchadlo, ktoré zabezpečuje jej beh a jeho príkon je nejakých 60-65W. Do úvahy budem brať už zabehnutú čističku a maximálny príkon. Kde v jednoduchosti povedané dúchadlo by malo isť na striedačku 15 minút, teda 15 minút stáť a 15 minúť bežať. To znamená, že za hodinu ide 30 minút a z toho vyplýva, že za deň si odkrúti 12 hodín t. j. , že denne dúchadlo spotrebuje 12 x 65W = 0.78 kWh a za 30 dní 23.4kWh. Pri cene 0.115e za kWh mesačná prevádzka čističky nás vyjde 2.69€ a ročná prevádzka na niečo vyše 32€ presnejšie 32.29€. Keďže čističku treba raz ročne vyviesť treba zarátať aj vývoz už spomínaných 40€ čo spolu urobí necelých 80e ročne ale to môžeme aj vynechať, lebo kal si môžem aj sám vyčerpať a použiť na záhrade.

Ja som uvažoval pri výpočtoch tarifou Eko Dom (DD6) ak by sa uvažovalo so štandardnou tarifou Štandard mini tak 1kWh stoji 0.1853€ tak ročná prevádzka by vyšla na 52€ a pri tarife Štandard Maxi 40.66€

Cenové porovnanie

Ako je z grafu hneď jasné, že už hneď v druhom roku som na úrovni plastovej žumpy a v treťom roku som na rovnakej úrovni ako s plastovou samonosnou žumpou. A po ďalšie roky už prevádzkou ČOV šetrím. Podobne je to aj pri vyšších tarifách elektrárni. Ako je z priloženej tabuľky vidieť po desiatich rokoch sa prevádzkou ČOV dostanem na menej než polovičné náklady. Niekto, môže namietať do ČOV je potrebne aj investovať a starať sa o ňu, ale tie náklady sú naozaj smiešne oproti viac než 3000 eurám.

graf_cov

Prax
Skutočnosť je však trochu iná. Nie tak veľmi čo sa týka financií ale čo sa týka vybavovačiek okolo čističky. Vôbec nie je ojedinelé vybavovať čističku kľudne aj rok! Áno dobre čítate ROK! Všetky tie schvaľovacie procesy a všetko okolo toho to zbytočne komplikujú a potom sa nedivme, že ľudia si vykopú jamu a do nej všetok odpad vypúšťajú. Alebo žumpu načierno vypúšťajú do potokov alebo kade tade. Stačí sa večer prejsť po nejakej nezkanalizovanej dedine a hneď zacítite tu krásnu prírodnú vôňu. O koľko by bolo ekologickejšie, keby ľudia používali ČOVku a vypúšťali by už vyčistenú vodu?!

Foto
Trojica

Jedným z možných ekologickejších riešení je použiť prídavnú nádrž, v ktorej sa bude zhromažďovať voda z čističky, ktorú použijete na zavlažovanie a ku ktorej dostanete certifikát tesnosti a tú uvediete pri kolaudácii ako žumpu.

Osadzovanie a spustenie

Čistička sa má osadzovať na spevnenú zem, takže dno po čističkou treba vybetónovať. Ja som použil suchý betón a čističku sme obsypali prachom. Následne ju treba pred spustením doplna naplniť vodou aby ju zem a okolitý terén nestlačili.

Foto

Jama a vodomerná šachta
Jama a vodomerná šachta

Foto

Foto

Foto

Prevádzka

Približne 3 mesiace (pri 4 osobách) by malo isť dúchadlo non stop. Po niekoľkých dňoch či týždňoch treba do čističky nasypať pribalené baktérie. Nesypte baktérie hneď na začiatku, je v nej malo kalu a baktérie by nemali z čoho žiť. Baktérie je najlepšie vysypať do fľaše, zaliať vlažnou vodou a po cca 30 minútach naliať do čističky. Po približne troch mesiacoch môžete vykonať kalovú skúšku. Ak budete mať 30% kalu môžete prepnúť do normálneho prevádzkového stavu, teda zapnúť časovač ktorý súčasťou dodávky. Čističku odporúčam pravidelne kontrolovať či je všetko OK ak nie môžete ju doladiť. Približne raz za rok ju treba odkaliť. To je stav keď pri kalovej skúške budete mať 70 a viac percent kalu.

Nástrahy

Čo sa týka čistenie domácnosti a prania, snažíme sa použivať čo najšetrnejšie čistiace prostriedky. Na diskusných fórach som sa dočítal, že ľudia používajú rôzne čistiace prostriedky no mi čistím s octom či sódou a myslím nie je to na škodu veci. A taktiež používame čistiace prostriedky s vysokou odbúrateľnosťou v prírode. Tiež sa neodporúča čističku nárazovo zaťažovať. Napríklad viac kúpeľov či praní za sebou. Pri kontrole sa vám môže stať, že v poslednej časti budu na hladine plávať lupky z paradajok, kukurica a.t.p. To preto, že sú ľahšie a čistička ich ma problém spracovať, tie môžete vybrať alebo interným mechanizmom opäť vrátiť na začiatok. Po niekoľkých mesiacoch prevádzky som nemal problém zo zápachom ani hlukom od čističky. Aktuálne ma vytekajúca voda žltkastú farbu a má taký zápach odstatej vody ale to len v čističke.

Záver

Do budúcna uvažujem, že by som vodu využil na nejakú fontánku, ktorá by zabezpečila odparovanie vody no problém by mohol byť napojenie na prídavnú nádrž, v ktorej by sa pri dažďoch, kde by sa mohla spadnutá voda nazhromaždiť a efekt by bol opačný. Alebo urobiť si koreňovú čističku ale to by zase bola väčšia investícia.