Územne konanie

Tak po dlhšom čase som sa opäť rozhodol obohatiť svoj blog o stavbe nášho rodinného domu. Posledný príspevok z tejto sekcie je skoro dva mesiace starý a veci sa nám posunuli ďalej. V poslednom príspevku som rozoberal povolenie výstavby v ochrannom pásme cesty, ktoré sme potrebovali pre územne rozhodnutie a v tomto čase už aj územne rozhodnutie je za nami.

Územne konanie
Takže pekne poporiadku. Keďže, náš pozemok sa nachádza v extraviláne obce, na konaní malo byť veľa účastníkov a z toho bolo aj niekoľko neznámich, preto sme nemohli sme zlúčiť stavebné a územne konanie a ešte k tomu všetko sa muselo riešiť cez verejnú vyhlášku čo trvá dlhšie ako klasická cesta. Respektíve podľa zákona čakacie doby sú na to dlhšie. Dátumovo to vyzeralo následovne.
[list style=”arrow”]

  • 16.4.2013 podaná žiadosť
  • 20.5.2013 konanie
  • 23.5.2013 vydané rozhodnutie
  • 10.6.2013 rozhodnutie nadobudlo platnosť

[/list]

V našom prípade účastníci neboli písomne informovaný o konaní. Informácie o konaní boli vyvesené len na úradnej tabuli obce (fyzicky alebo na internete). Rovnako aj rozhodnutie je oznámené verejnou vyhláškou. U nás sa konania zúčastnili len starostka, zástupca stavebného úradu a ja. Celé konanie trvalo len niekoľko minút a mohli sme ísť domov. Po tomto musí byť do 15 dní vyvesené rozhodnutie a potom ďalších 15 dni je na podanie odvolania a tak nadobudne rozhodnutie právoplatnosť. Ak by ste chcelo trošku urýchliť konanie skúste telefonicky alebo aj osobne kontaktovať osobu na stavebnom úrade, že kedy bude vyvesená vyhláška a kedy bude konanie. Lebo v našom prípade som po troch týždňoch volal na úrad, že ako sa veci majú (keďže na úradnej tabuli nevyselo oznámenie). Pán mi telefonicky oznámil, že hej že podklady ma na stole, a že sa na to pozrie.

Strecha & základy
Medzičasom sa mi podarilo pohnúť aj s inými vecami. Po prečítaní tohto článku som plechovej streche prestával veriť a začal som sa nakláňať inej možnosti. Konkrétne betónovej škríli. Nakoniec všetko pekne zapadlo do seba. Projektant to odobril. Firma, ktorá bude zabezpečovať výstavbu domu s tým nemá a plechovú škridlu dávajú len kvôli cene a nalákaniu zákazníkov a podarilo sa mi získať vynikajúcu cenu, dokonca ešte lepšiu než na plechovú krytinu. Rozhodol som sa pre strešnú krytinu Mediterran Danubia Antracit (maďarský výrobca, ktorý vyrába aj na slovensku). Krytinu som nakúpil u známeho za cenu 2200€. Rovnako sa mi podarilo výhodnejšie kúpiť betonové tvárnice. Výhodnejšiu ponuku som dostal priamo od výrobcu fy. Tvareko, ktorá sidli vo Vyšnej šebastovej.

Mediterran Danubia Antracit

Tvareko DT 25

Ďalšie konania
Ďalší krok, ktorý nás čaká je stavebné konanie. U nás bude mať rovnaký priebeh, teda verejnou vyhláškou. Kvôli tomu som potreboval, zohnať stavebný dozor, ktorý bude na celú stavbu dozerať a v našom prípade to bude otec kamaráta. Ten ako skúsený v obore nám odporučiť, robiť žumpu samostatne cez ohlásenie drobnej stavby. To sa podáva samostatne len na obecný úrad obce, kde som ešte pridal oplotenie pozemku a stĺp pre elektrické vedenie. Spolu s tým som podal už aj žiadosť o stavebné konanie. Poplatok pre stavebné konanie činil 50€ a 10€ pre ohlásenie drobnej stavby.