Telefonický predaj a zrušenie paušálu

Tento článok píšem na základe vlastných skúsenosti a začnem ho takým štatistickým sumárom. Keďže penetrácia mobilných SIM kariet na slovensku je viac ako 100%, môžem kľudne usudzovať, že každý občan Slovenskej republiky, je jej majiteľom. Dnešná doba je rýchla, každý obchodník sa snaží predať svoj produkt či službu všakovakými cestami a inak na tom nie sú aj mobilní operátori.
Foto
Určite sa už aj vám stalo, že vám niekto volal a ponúkal vám zvýhodnený paušál. Charakteristiky takého predaja:
[list style=”event”]

  • 1. ponuka nie je priamo od operátora
  • 2. podobnú zvýhodnenú ponuku na predajni nedostanete
  • 3. musíte sa rýchlo rozhodnúť

[/list]

1. Nikdy vám nevolá priamo operátor, teda poskytovateľ služieb (Orange, O2, Telekom)(aspoň mne sa to nestalo), ale nejaká firma, ktorá ponúka ich služby. Prečo to takto je, netuším. Je možné, že si na to operátori našli firmy, ktoré to pre nich robia, alebo firmy to skúšajú tým štýlom: „Dajte nám X peňazí a mi vám nájdeme Y nových zákazníkov“

2. S týmto tvrdením už ja súhlasiť nemôžem. Aj mne osobne sa stalo, že po preverení O2 mi priamo vedelo dať výhodnejšiu ponuku.

3. Pri takýchto telefonátoch, predávajúci má jednú výhodu a to, že vám predáva službu a vy často nieste pripravený. Keď si vy niečo chcete kúpiť najprv si zistíte potrebne info, a tak sa vyberiete do predajne. Takto málokedy a malokto pozná cenník a má v ňom prehľad. Tak nakoniec môžete podľahnúť a kúpiť si daný produkt či službu.

V mnohých prípadoch sa stane, že vás zastihnú pri nejakej činnosti, pri ktorej nemôžete telefonovať napríklad pri šoférovaní. Aj mne sa to stalo a poprosil som danú pani/slečnu nech sa mi ozve niekedy inokedy, no bohužiaľ už sa mi neozvala.

Ak zistíte, že ste sa nechali nachytať a telefonujúcej osobe sa predsa podarí vás prehovoriť ku kúpe paušálu, sú tu dva možnosti ako ho zrušiť.

[list style=”event”]

  • Neprevezmete zásielku doručenú kuriérom
  • Službu je možne do 7 dní bezplatne zrušiť

[/list]

Vami objednanú zásielku vám doručí kuriér, u ktorého podpíšete zmluvu. Ak ste medzičasom, zistili, že ste sa nechali nachytať, jednoducho zásielku neprevezmete.

No ak ste predsa zásielku prevzali, je tu ešte jedná možnosť. Keďže sa u nás v rodine takáto situácia stala, kontaktoval som Slovenskú Obchodnú Inšpekciu, ktorá mi odpovedala mailom v následujúcom znení:

[quote style=”1″]V zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby.

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Uvedené Vám dávame na vedomie a ďakujeme za prejavenú dôveru.[/quote]

Takže suma sumárum, tak ako je to pri internetovom predaju, rovnako je to aj pri telefónnom, že do siedmich pracovných dní môžete tovar alebo službu bez uvedenia dôvodu a bez poplatku, vrátiť.