Elektrická prípojka

Medzičasom sa mi podarilo dokončiť prípojku elektriky a v tomto príspevku, chcem popísať celý postup, ktorý mu predchádzal. Niektoré kroky, ktoré som podnikol ohľadom NN prípojky som už spomenul v tomto článku ale zopakujem aby bolo všetko pokope 😀

1. Krok (repete)
V tomto prípade treba kontaktovať Vychodslovenskú distribučnú a.s. nie Východoslovenská energetika a.s. Cez menu na stránke sa preklikáte sem, kde nájdete postup ako máte postupovať. V kroku č. 1 vyplníte a vytlačíte žiadosť, pridáte LV a KM. Elektrárne sú jediný, ktorý žiadajú aj mapu širších vzťahov. Ide tiež o KM ale vo väčšej mierke ale môže sa stať, že danú lokalitu nebudú mať na katastri v takej mierke. Čo sa týka vyplnenia žiadosti, poraďte sa nejakým elektrikárom či projektantom. Ja som uvažoval so štandardnými elektro spotrebičmi, s varením na elektriku (indukčná varna doska) a nejakými vonkajšími zariadeniami ako kosačka a podobne. Tieto všetky veci odošlete na uvedenú adresu alebo odovzdáte na kontaktnom mieste zákazníka. Tak už len čakáte na vyjadrenie. Mne prišlo do dvoch týždňov (lehota podľa zákona je 30 dní).

2. Krok
Tomto kroku si potrebujete zabezpečiť nejakého oprávneného projektanta, ktorý navrhne prípojku a zakreslí všetko do projektu, ktorý je potrebne zaslať alebo osobne odniesť do Košíc do ich ústredia. K projektu sa vyjadrí nimi poverená osoba a znova do 30 dní by ste mali dostať vyjadrenie. U nás to bolo znova cca 14 dní.

Distribučná sústava

3. krok
Teraz ste na rade vy a hrubá sila. Čo tým mam na mysli? Potrebujete zabezpečiť časť prípojky. VSDS realizuje len časť prípojky, teda od ich existujúceho vedenia po poistkovú skriňu, ale toto všetko budete mať zakreslené vo vyjadrení. Ak chcete trošku ušetriť, môžete časť urobiť svojpomocne rovnako ako ja. Pred začatím výstavby, je potrebné stavbu ohlásiť ako drobnú stavbu na príslušnom (obecnom) úrade. Teda urobili sme výkop pre osadenie stĺpu, na ktorom majú byť prichytené káble. V našom prípade sme potrebovali aby stĺp vytŕčal nejakých 8 metrov tak bolo nám povedané aby sme urobili cca 2m dieru. Rozmer jamy bol nejakých 50cm x 100cm. Ako som už spomenul, hĺbka bola 2m ale je zbytočne kopať kompletne 2m hlbokú jamu, poradili nám tak že, iba v časti ma byť hlboká. prvej polovici môžete urobiť hĺbku 1m a druhu časť hlbokú 2m. Vznikne nám taký schodík z ktorého kopete ďalej a lepšie sa vám vyberá hlina a jama bude mať tvar prevráteného písmena L (viď fotogaléria). Na kopanie sme si zapožičali vrták, ktorým nám veľmi pomohol. Dovezenie stĺpu, jeho osadenie, natiahnutie kábla, osadenie rozvodnej skrinky mi už zabezpečili iný ľudia. Keďže v dohľadnej dobe sa budeme budovať spolu so susedom, podnikli sme tieto kroky obaja naraz a použili sme jeden spoločný stĺp a rovnako aj spoločnú rozvodová skriňu. Komplet cena tesne podliezla 1000€ mňa cele toto stálo 470€. Po tomto všetko je potrebné aby vám toto všetko skontroloval reverzný technik a dal vám na to revíznu správu, ktorú potrebujete pre pripojenie. Za revíznu správu som dal 30€ čiže dokopy 500€.

4. krok
Po tomto všetkom vás čáka osobne navštívenie VSE, kde im odovzdáte revíznu správu ostatné potrebné dokumenty a na mieste podpíšete zmluvu o pripojení a zaplatíte pripájaci poplatok, ktorý je závislí od veľkosti požadovaného ističa. U mňa to bolo 184.5€. Následne po tomto všetkom, by vás do 5 dní mali prísť  pripojiť, čo sa už aj stalo.

Takže suma sumáru, elektrická prípojka nás vyšla na necelých 700€.

[label style=”warning”]Vysvetlenie[/label]Aby sme znížili náklady na NN prípojku, ako som vyššie spomenul, realizoval som ju spolu s mojím budúcim susedom. Spolu sme financovali stĺp rovnako aj skrinku pre elektromer a práce. Ostatné časti sme mohli riešiť dvoma spôsobmi.

  • Jeden spoločný kábel (hrubší, s väčším prierezom) od poistkovej skrinky k elektromerovej. V tomto prípade by sa samostatne musel istiť kábel ponad cestu a potom by mal každý svoju poistnú skrinku pri elektromerovej.
  • Druhá možnosť je, že každý z nás bude mať svoj vlastný prívodový kábel k elektromerovej skrinke (s menším prierezom) a odpadne nám jedna poistková skrinka.

Fotogaléria

Jama pre stĺp

Stĺp

Stĺp a skrinka s elektromerom a ističmi

Skrinka s elektromerom a isticmi