Stavebné konanie 3 2 1

Tak a máme to úspešne za sebou a čakáme na stavebné povolenie! Keďže rovnako ako aj územné konanie aj stavebné bolo cez verejnú vyhlášku, tak aj výsledok stavebného konania bude vyhlásený rovnako. Najprv sa vyvesí na úradnej tabuli obce, aby mali jednotliví účastníci konania možnosť odvolať sa. Tak po 30 dňoch nadobudne povolenie právoplatnosť a môžeme poklepať základný kameň 😀

Foto

5-10
Trošku som bol prekvapený ako toto konanie prebiehalo respektíve ako dlho trvalo. Na konanie sme boli pozvaný my (ako budúci stavitelia), ďalej zástupca obce (starostka), náš projektant, stavebný dozor a člen stavebného úradu. Nakoniec sme tam boli traja. Ja s manželkou a človek zo stavebného úradu. Ten si skontroloval doložené materiály (ako sú vyjadrenia a iné) naozaj len letmo prezrel projekt a povedal: „Tu sa podpíšte“. Naša návšteva stavebného úradu netrvala dlhšie než 5 až 10 minút. Po tomto som sa neprestával diviť lebo som počul a prečítal som kadečo ohľadom naťahovačiek stavebného úradu. Ako na niekoľko krát bolo zvolané stavené konanie a iné prieťahy. Naším jediným prieťahom bol len slovenský zákon, ktorý špecifikoval cely postup územného a stavebného konania, presnejšie jednotlivé čakacie doby pre ich verejné vyhlášky, ktoré sú dvojnásobne dlhé ako je to obvykle.

A teraz už len čakáaame…