Stavebné konanie 3 2 1

Tak a máme to úspešne za sebou a čakáme na stavebné povolenie! Keďže rovnako ako aj územné konanie aj stavebné bolo cez verejnú vyhlášku, tak aj výsledok stavebného konania bude vyhlásený rovnako. Najprv sa vyvesí ...

 

S projektom a ešte ďalej

Tak a ďalší, krok máme úspešne za sebou a to výber projektanta, ktorý nám urobí projekt nášho domu a nakoniec to nebol nikto, z tých ktorých som uviedol v článku Kto navrhne náš nový domov. ...