Stavebné konanie 3 2 1

Tak a máme to úspešne za sebou a čakáme na stavebné povolenie! Keďže rovnako ako aj územné konanie aj stavebné bolo cez verejnú vyhlášku, tak aj výsledok stavebného konania bude vyhlásený rovnako. Najprv sa vyvesí ...