Firmware a riešenie problému TČ

Znova sa vraciam k problému s tepelným čerpadlom, ktoré som mal. V skratke bol problém s ohrevom teplej užitkovej vody (TÚV) podľa časového harmonogramu. To málokedy fungovalo, ale tento program sa konečne vyriešil.

Ovládací panel

Tak ako to bolo spomenuté na konci v predchádzajúcom článku, môj problém s ohrevom nakoniec nevyriešili predošlé kroky, ale až aktualizácia firmwaru. Pred niekoľkými mesiacmi mi boli chlapci z Equinoxu aktualizovať firmware a za ten čas ide ohrev ako má.

Čo je nové

V tepelnom čerpadle mi aktualizovali všetky firmware-i, teda pre vonkajšiu a vnútornú jednotku a pre ovládací panel. Tu sa pokúsim popísať čo ich aktualizácia priniesla do užívateľského rozhrania. Keďže výrazy v angličtine považujem za presnejšie a výstižnejšie a aspoň v predchádzajúcej verzii firmware-u to bolo tak, že slovenské výrazy boli miestami dosť kostrbato preložené, rozhodol som sa pre anglickú verziu a tú budem aj popisovať a budedam sa snažiť ju preložiť do zrozumiteľnej slovenčiny. Bohužiaľ slovenský a anglický jazyk nie sú v jednej verzii firmware a preto nie je možne prepínanie medzi týmito jazykmi.

Domovské stránky

Ak ste mali zapnutú domovskú stránku pre LWT tak potom zistíte, že poradie bolo zmenené z Room – LWT – Outdoor na Room – Outdoor – LWT. Ďalej ak si v menu nastavíte vzhľad basic, tak niektoré ikonky zmiznú zo stránok. Taktiež na domovskej stránky pre tank je ikonka sprchy a vtedy, keď je TÚV zohrievaná zobrazia sa okolo nej šípky obdobne ako je to pri zapnutí vykurovania.

Zásadnou novinkou aktualizácie je zavedenie nového režimu. Dlhším podržaním ľavého horného tlačidla si zapnete nový mód nazývaný Advanced user mode. Daikin týmto krokom rozdelil nastavenia nie do dvoch režimov ale do troch.

Štandardný režim

Tento režim je najviac oklieštený a ponúka toho najmenej a už aj domovské stránky sú oklieštené. Dokonca je tu toho menej ako v minulosti v užívateľskom rozhraní, ale to je logické, keďže pridali to rozšírené rozhranie. Tu v hlavnom menu nájdete nastavenie, dátumu a času, dovolenky a užívateľských nastavení. Nastavenie dátumu a času umožňuje len jednoduché nastavenia. Nastavenia dovolenky len jej zapnutie, mód, začiatok a jej koniec. V užívateľských nastaveniach zase nájdete nastavenie plánovača a jeho hodnoty a to je všetko.

Rozšírený režim

Oproti štandardnému je o poznanie bohatší a do tohto režimu boli presunuté niektoré veci z inštalatérskeho rozhrania. Oproti štadardnému rozhraniu do hlavného menu pribudlo nastavenie tichého režimu, vybratie uloženého naplánovania a informácie. Nastavenie času a dátumu umožňuje nastavenie letného a zimného času a vybratie či chcete 12 alebo 24 hodinový čas. Do dovolenky pribudlo nastavenie režimu a či chcete ohrievať alebo kompletne vypnúť. Nastavenie tichého režimu umožňuje jeho vypnutie, automatický režim (predpokladám podla plánovača) alebo zapnutie. Nastavenie plánovača umožňuje vybratie uložených režimov.

Užívateľské nastavenia

Ponúka, ktorá sa najviac rozšírila je práve táto. V nej nájdete nastavenie displeja ako napríklad kontrast, čas po ktorom sa má displej vypnúť, užívateľský režim a ktoré domovské stránky sa majú zobrazovať. Ďalej je to uzamknutie teploty po zmene užívateľom (v hodinách) a pribudlo nastavenie v akých jednotkách sa majú veličiny zobrazovať. To znamená desatinná bodka/čiarka, jednotka pre teplotu, jednotka pre vyrobenú energiu, jednotka pre prúdenie vody a efektivitu. A ďalej tu pribudlo nastavenie závislosti vykurovania od vonkajšej teploty (equtermika) presnejšia nastavenie krivky.

Informácie

To čo ste v štandardnom režime nenašli boli informácie. Tu výrobca pribalil aj niekoľko možnosti z inštalatérskeho rozhrania čo som veľmi privítal. No a čo tu nájdete? Informácie zo senzorov ako je napríklad vonkajšia a vnútorná teplota, teplota vody na vstupe a výstupe a tok. Ďalej je tam meranie energie (spotrebovanej a vyrobenej). Výrobca tu presunul ponuku Actuators, ktorej názov sa dosť ťažko prekladá ale obsahuje to čo teraz ma jednotka zapnuté. Teda čerpadlo, kompresor, pomocné špirály (1 a 2) a ako je nastavená trojcestný ventil. Taktiež pribudla ponuka operačných modov, kde nájdete zapnutie a vypnutie dezinfekcie, rozmrazovania vonkajšej jednotky, okamžitý štart, nastavenie pomocných špirál, šetrenie energie a iné. Ďalej ešte nájdete v informáciach ponuku ako dlho bežali jednotlivé komponenty (čerpadlo, kompresor a špirály) počas jednotlivých mesiacov a informáciu o verziách jednotlivých komponentov.

Plusy a mínusy

V prvom rade som veľmi rád, že aktualizácia firmware-u priniesla vyriešenie môjho problému ale poďme ďalej. Taktiež som rád, že boli niektoré funkcie presunuté z inštalatérskych nastavení ako napríklad zapnutie dezinfekcie, rozmrazovania a iné. A taktiež zobrazovanie informácii o teplote a stave jednotlivých komponentov a užívateľ sa nemusí prepínať do inštalatérskeho režimu.

PM3

Keďže dezinfekcia nie je často potrebná, neviem prečo v takej “Smart” dobe nie je dostupná možnosť naplánovania dezinfekcie v nejakých dlhších intervaloch, ako napríklad raz mesačne alebo raz štvrťročne. Aktuálne je dostupná len na týždňovej báze a dá sa vypnúť alebo zapnúť. V tomto prípade by som privítal automatické vypnutie dezinfekcie po jej vykonaní, lebo sa môže stať, že zabudnete na jej vypnutie a bude sa vykonávať pravidelne každý týždeň a spôsobí veľkú spotrebu.

Taktiež aktuálne pozorujem anomálie v ponuke running hours, teda v zobrazovaní ako dlho bežali jednotlivé komponenty. Dnes 4. februára mi vo februári píše, že kompresor bežal viac než 500hodín. A pokiaľ viem, deň má 24 hodín a za štyri dni to nie je ani stovka! Toto už ale riešim s dodávateľom a že vraj nie som sám.

Poslednú vec, na ktorú by som chcel upozorniť je môj osobný pocit. Stav je taký ako keby čerpadlo nestačilo ohrievať. Mam nastavený Eco režim na 21°C a Comfort na 23°C a Eco režim je od 22h do 6h ráno. Niekedy teplota ráno klesne na 20°C, medzi 8:30 a 9:30 je vysoká tarifa, teda čerpadlo je blokované. Medzi tým klesne aj teplota v zásobníku a tú dohrieva a potom čerpadlo ma problém za celé doobedu ohriať dom na požadovaných 23°C. Neviem či je to prestavením rozdeľovača a skratovej slučky alebo niečím iným. S tým sa ešte hrajem.
[list icon=”icon: thumbs-o-up” icon_color=”#3bb730″]

  • Tri namiesto dvoch rozhraní
  • Dostupné niektoré inštalatérske funkcie
  • Plánovanie ohrevu TÚV funkčne

[/list]

[list icon=”icon: thumbs-o-down” icon_color=”#e80809″]

  • Lepšie plánovanie dezinfekcie
  • Bug v počítaní čase behu

[/list]