Úvaha nad vykurovaním 3

Tepelné čerpadlo

Technológiou tepelného čerpadla (TČ) som bol hneď od začiatku ohúrený a veľmi sa mi páčila, no bohužiaľ investičné náklady boli príliš vysoké preto som bol potešený predchádzajúcou informáciou a to, že cena sa priblížila k cene peletkového vykurovania.


Ešte na úvod tohto príspevku by som chcel priblížiť, pre tých ktorý nevedia čo je TČ, o čo vlastne ide. TČ pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotenciálového tepla z nášho okolia (t. j. z vody, vzduchu, zeme či odpadového tepla), kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základná perspektíva tepelných čerpadiel je to, že do globálneho teplotného režimu planéty sa priamo nepridáva teplo zo spaľovania akéhokoľvek paliva. Nepriamo vzniká určité množstvo tepla v elektrárňach – pri výrobe elektrickej energie spotrebovanej na chod tepelného čerpadla. Podľa druhej vety termodynamickej prúdi tepelná energia z látky alebo predmetu s vyššou teplotou k látke alebo predmetu s nižšou teplotou. V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využite na vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia prečerpaná pomocou zariadenia na vyššiu teplotnú úroveň.
Princip tepelneho cerpadla
Tepelné čerpadlá sú teda zariadenia, ktoré odoberú tepelnú energiu tepelným zdrojom ktoré sú k dispozícii a ktorých tepelný potenciál nie je priamo využiteľný. Využiteľné teplo sa skladá z tepla, ktoré bolo zdroju tepla odobraté jeho ochladením a tepla, ktoré sa rovná pohonnej energii. Z praktického hľadiska je tepelné čerpadlo chladiace zariadenie, ktorého účelom je ohrievať namiesto chladiť ale nové moderné tepelné čerpadla dokážu obe veci. Teda v zime kúriť a v lete chladiť.

Prvý dej: Od vzduchu, vody alebo zeme odoberá teplo chladivo kolujúce v tepelnom čerpadle a tým sa odparuje (mení skupenstvo na plynné).

Druhý dej: Kompresor tepelného čerpadla prudko stlačí o niekoľko stupňov ohriate plynné chladivo a vďaka fýzikálnemu princípu kompresie, kedy pri vyššom tlaku stúpa teplota, ako teplotný výťah “vynesie” ono nízkopotencionálne teplo na vyššiu teplotnú hladinu cca 80° C.

Tretí dej: Takto ohriate chladivo pomocou druhého výmenníku predá teplo vode v radiátoroch, ochladí sa a skondenzuje.Radiátory toto teplo vyžiaria do miestnosti. Ochladená voda vo vykurovaciom okruhu potom putuje naspäť k druhému výmenníku pre ďaľšie ohriatie.

Štvrtý dej : Priechodom cez expanzný ventil putuje chladivo naspäť k prvému výmenníku kde sa opäť ohreje.

Len tak v skratke uvediem, že požadoval som najlacnejší model TČ, teda vzduch-voda. Medzi tým som si pozrel a stránky o tepelných čerpadlách a zistil som, že výrobcov je viac než dosť. Len tak v krátkosti spomeniem značky LG, Panasonic, Gorenie, Daikin, Mitsubishi a kopec iných. Dokonca existuje aj slovenský výrobca TČ, firma sa volá Wamak. Po preštudovaní niekoľkých stránok a fór som sa rozhodol, že ak pôjdem do tohto riešenia, tak to bude TČ od výrobcu Daikin.
Daikin

Ak by som však chcel uvažovať o tomto type vykurovania musel by som zmeniť skladbu podlahy, prečo? Nuž preto, lebo TČ používa ako odovzdávacie médiu podlahovku a tú dať pod drevenú podlahu je blbosť, keďže drevo je izolant (aspoň pri hrúbke podlahy, s ktorou som ja uvažoval). Samozrejme dá sa pripojiť aj k radiátorom ale účinnosť je oveľa nižšia. Takže som konzultoval zmenu s dodávateľom domu, ktorý mi to odsúhlasil. Následne som navštívil dopytovacie servere, kde som umiestnil svoj dopyt a čakal som na prvé ponuky.

Keď sa sústredím na ponuky pre TČ zn. Daikin, tak tie boli v rozmedzí 6 – 6.5 tisíc eúr v prevedení, že systém bude vedieť aj chladiť. Chladenie by bolo prevedené podlahovkou, teda vpustila by sa do nej chladná voda. Ako mi bolo povedané najnižšie nejakých 17C. Nižšie sa už nedá kvôli rosnému bodu a niektorí dodávatelia to ani neodporúčajú lebo je to málo účinne a bolo by nám len chladno na nohy. A fyzikálny zákon hovorí, že chlad sa drží/padá dole.

Trošku som však bol zaskočený, lebo v ponukách ktoré som dostal, bola čisto len časť výroby tepla bez jeho distribúcie a odovzdávania, preto  som musel znova osloviť potrebné firmy. Po obdržaní ponúk na podlahové vykurovanie som bol znova nemilo prekvapený, lebo iba materiál stál skoro 3000€ a spolu s prácou sa to skoro priblížilo k cene samotného TČ, preto som začal hľadať inú alternatívu.

Konvektor
A tou by mohol byť kovektor, ktorý si môžete dokúpiť k tepelnému čerpadlu. Samozrejme aj ten niečo stojí a cenová ponuka na 5 takýchto konvektorov je urobená na 3.5 tisíc eúr. Takéto konvektory sa pripoja jednoducho ako klasický radiator, čiže cena pripojenia by mala byť nižšia ako cena osadenia podlahovky.

Ak by som sa rozhodol isť do takéhoto riešenia, tak vynikajúce by bolo, že takto by som vedel dom plnohodnotne vykurovať ale aj chladiť, regulovať každú miestnosť (konvektor) samostatne no na úkor toho, že konvektor obsahuje ventilátor a ten spôsobuje hluk. Výrobca deklaruje 19dB čo však je úplne nízka úroveň a pri Silent móde je táto úroveň znížená o 3dB.

Dodávateľ odporúča montovať aj dvojcestný ventil. Takto by výkon konvektora nebol ovládaný otáčkami ventilátora ale prietokom vody do konvketora. Taktiež netreba zabudnúť odviesť kondenzát z konvektora buď cez fasádu von alebo niekde do odpadu.

Zhrnutie Tepelné Čerpadlo
[list icon=”icon: check” icon_color=”#4ac74f”]

 • Ekologické vykurovanie
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Možnosť chladenia v lete
 • Malé rozmery
 • Výhodná tarifa (22h. NT)

[/list]
[list icon=”icon: times” icon_color=”#df131c”]

 • Veľké investičné náklady

[/list]

Zhrnutie Konvektor
[list icon=”icon: check” icon_color=”#4ac74f”]

 • Diaľkové ovládanie
 • Ovládanie každej jednotky samostatne
 • Nižšia cena než podlahovka

[/list]
[list icon=”icon: times” icon_color=”#df131c”]

 • Spôsobuje hluk
 • Je viditeľný a má značné rozmery

[/list]

Odkazy z ktorých som čerpal
Wikipedia
Wamak
Daikin
Princíp tepelného čerpadla

Ostatné časti série
Prvá časť (pyrolitický kotol)
Druhá časť (peletkový kotol)
Tretia časť (tepelné čerpadlo)
Štvrtá časť (káble a fólie)
Piata časť (zhodnotenie)