Úvaha nad vykurovaním 2

Prvý kontakt s kúrenárom

Po istom čase som už bol nútený (kvôli skracovaniu času) stretnúť sa s nejakým kúrenárom, čo myslím vôbec nebolo na škodu (možno) a od tohto stretnutia, som začal meniť svoj názor na naše budúce vykurovanie. Konkrétne som sa stretol s pánom z firmy RacioTherm.

Tomu som povedal svoju predstavu, teda vykurovanie pyrolitickým kotlom. Ten povedal, že to kvôli náročnosti na obsluhu oproti ostatným typom vykurovania príliš neodporúča, . Keď tak pouvažovať nad peletkovým kotlom, čo je podstatne drahšia alternatíva kvôli potrebe zakúpenia zásobníka a podavača, ktoré zabezpečia zautomatizovanie celého procesu a tým aj menej časte dokladanie peliet. Výhodou týchto kotlov je, že vedia spaľovať oveľa menšie množstvo materiálu, čiže je presnejší pre aktuálnu potrebu a manipulácia s palivom je menej náročná. Pelety nemusíte sušiť a nemusíte si ich nakupovať naraz na jednu sezónu. Účinnosť takýchto kotlov je trošku nižšia (okolo 85%).

Kotol Defro

Slabinou pri týchto kotloch je palivo, teda peletky. Pretože ak si zadovážite nekvalitne (s obsahom kôry) môže sa stať to, že sa pripečú a kotol bude treba manuálne a hrubou silou čistiť a odstraňovať pripečené peletky. Sú síce aj kotle so samočisením ale aj ich cena siaha do iných výšok. V závislosti od typu kotla a značky sa pomaly dostávame k cene tepelného čerpadla a to už je iná káva.

Pri hľadaní toho správneho kotla som sa dostal aj k multifunkčným, teda ku kotlom, ktoré vedia spaľovať viac druhov surovín. Teda drevo, peletky a predstavte si, že dokonca aj plyn. Len také kotle vedia toho robiť viac ale asi nič dokonale. Tak ako je to s inými vecami, s ktorými sa v živote môžete stretnúť.

Na takýto typ vykurovania mam aj cenové ponuky. Necenený mam kotol zn. Defro a Ferrolli a v oboch ponukách je aj komplet vykurovanie formou radiátorov a ceny sú v rozpätí 6 – 6.5 tisíc eur.

Zhrnutie
[list icon=”icon: check” icon_color=”#4ac74f”]

  • Ekologické vykurovanie
  • Komfortnejšie ako pyrolitický kotol na kusové drevo
  • Malé prevádzkové náklady
  • Nepotrebujete veľké skladové priestory
  • Menej časté dokladanie paliva a čistenie spalín
  • Palivo je možné priebežne dokupovať

[/list]
[list icon=”icon: times” icon_color=”#df131c”]

  • Väčšia investícia do technológie oproti kotlu na drevo
  • Citlivý na kvalitu peletiek
  • Nutnosť čistenia kotla

[/list]

Odkazy z ktorých som čerpal
Defro
Attack
Herz
Atmos

Ostatné časti série
Prvá časť (pyrolitický kotol)
Druhá časť (peletkový kotol)
Tretia časť (tepelné čerpadlo)
Štvrtá časť (káble a fólie)
Piata časť (zhodnotenie)