Optika dole

Tak a toto je môj prvý stavebný článok. Konečne sme si vybrali zhotoviteľa pre našu garáž (technickú miestnosť) a základy. Je to nakoniec môj priateľ s firmou DIOS. Aby sme čo najviac skresali predpokladané náklady na túto časť stavby, dohodol som sa s ním, že materiál si zabezpečím sám a prácu zabezpečí on, respektíve odkáže ma na ľudí, ktorý mi to budú vedieť urobiť.

Prvú vec čo sme na pozemku urobili bolo odstránenie ornice z pozemku a jej uloženie na pozemku pre ďalšie použitie. Odstránenie nás vyšlo 240€.

Foto

Foto

Foto

Foto

Prvou úlohou, s ktorou sme sa museli popasovať bolo poriešiť vstup do garáže, ktorý nám skomplikoval optický kábel, ktorého majiteľom je Slovak Telekom. Problém bol ten, že optika bola uložená plytko (cca 1m pod povrchom) a garáž sme potrebovali dať približne do dvoj metrovej hĺbky. Prv než sme čo i len s lopatou zaryli do zeme, dal som si vytýčiť trasu kábla. Táto sranda ma vyšla na 60€.

Foto

Po tomto sme bagrom urobili prvé diery aby sme zistili ako hlboko je kábel, potom bager odstránil časť zeminy a následne robotnici obnažili kábel po celej dĺžke na pozemku.

Ďalším ich úkolom bolo podkopanie kábla, ale už len v časti vjazdu do garáže, tak aby sa dosiahol, čo najväčší previs. Podarilo sa nám ho spustiť ak sa nemýlim viac než o meter. Následne robotníci vyspadovali boky aby nevznikal skok ale kábel postupne klesal. Výkopové práce a uloženie kábla bolo skontrolované človekom z Slovak Telekom-u

Foto
Foto

Optické káble boli v mieste vstupu do garáže uložené do betónových chráničiek a zasypané pieskom a následne označená celá trasa ochranou fóliou. Celá táto práca aj s materiálom ma stala okolo 700€.

Rozpočet
Vykopové práce bagrom: 40€ (2 hod.)
Betonové chráničky: 60 € (13 kusov)
Piesok: 40€ (cca 4tony)
Ochranná fólia: 2€ (30m)
Manuálna práca: 580€ (4 pracovníci)