All posts tagged vstup

Optika dole

Tak a toto je môj prvý stavebný článok. Konečne sme si vybrali zhotoviteľa pre našu garáž (technickú miestnosť) a základy. Je to nakoniec môj priateľ s firmou DIOS. Aby sme čo najviac skresali predpokladané náklady na túto časť stavby, dohodol som sa s ním, že materiál si zabezpečím sám a prácu zabezpečí on, respektíve odkáže ma na ľudí, ktorý mi to budú vedieť urobiť.

Prvú vec čo sme na pozemku urobili bolo odstránenie ornice z pozemku a jej uloženie na pozemku pre ďalšie použitie. Odstránenie nás vyšlo 240€.

Foto

Čítaj celé…