Diera v zemi aka garáž

Po preložení optického kábla som sa mohol dať do práce konečne aj na dome. Pred tým než sme mohli začať s výkopovými prácami, bolo potrebne vyznačiť miesto, kde sa bude kopať a určiť hĺbku respektíve nulu. Vyznačenie na zemi som si urobil sám s manželkou pomocou stavebného vápna. No na výšky kvôli nerovnosti terénu a potrebnému náčiniu som si už netrúfol. To mi urobil dodávateľ spodnej stavby no s mojou asistenciou.

Vyznačenie výkopov


Výkopové práce
Výkop garáže a spodného priestoru robil bager a tatra, ktorý mali hodinovú taxu 28€ pre bager a 22€ pre tatru. Vôbec som nepočítal s takým veľkým objemom zeminy ale vynosili sme možno viac ako 40 tatier. Ešte pred začatím týchto prác som sa stretol so starostkou a ona mi poukazovala, kde môžem vykopanú zeminu vysypať. Následne bol do práce povolaný mini bager, ktorý vykopal základové pásy a moji robotníci ich následne začistili.

Vykop garážovej jamy

Garážova jama

Garážova jama

Lavička

Keďže budeme mať drevodom, myslím že bleskozvod má byť samozrejmosťou, preto mi kamarát bol uložiť do vybagrovaných pásov zemniace pásy a osadili sa odpadové rúry, ktoré boli obsypané pieskom.

Základový pás

Garážova a jama a v nej základové pásy

Betonovanie
Po tomto nasledovalo zaliatie pásov betónom C16/20 a po vytvrdnutí a výrobe šalovania po víkende aj zaliatie spodnej platne. Vystuž do platne som dávala len pod schody a pod múry, ktoré sú v tejto časti plánované.

Zaliaté základové pásy

Zemniaci pás

Zemniaci pás

Výkopy pre odpad

Po tomto bola na časti, kde mali byť mury nevarená hydroizolácia a začalo sa s ukladaním debniacich tvárnic. Tie som si predčasne, za akciovú cenu kúpil od firmy Tvareko, ktoré boli postupne osadzované a zalievané betónom. Robilo sa to systémom 2 – 4 – 4 rady a vytiahli sme to na 2.5 metra (výška garáže). Použil som betón z betónarky a zalievalo sa pomocou „elby„.

Spodná doska

Pred garáž som dal vysypať makadam aby sa neroznášalo blato.

Makadam

Prvé rady s debniacími tvárnicami

Výstuž do tvárnic som dával roxor s priemerom 12mm a do každej tvarnice šlo po 4 kusy vertikálne a 2 horizontálne.

Debniace tvárnice

Debniace tvárnice

Hydroizolácia
Po vytiahnutí stien, boli tie natreté penetráciou, na ktorú bola následne navarená hydroizolácia, ľudovo nazývaná IPA, a na ktorú bolo potom nalepené XPS značky Synthos o hrúbke 60mm. Na spodok dole k základom bola uložená drenážna rúra zabalená do geotextílie a postupne zasypaná štrkom. Najprv jemnejším a potom hrubším.

Foto

Hzdroizolácia

XPS

Strop
Počas týchto prác chlapi urobili debnenie pre preklady nad vstupom aj na nad oknom a rovnako aj debnenie pre strop a stojky pre zaliatie pre strop v garáži. Taktiež aby som nezabudol na prechody pre prívod elektriny, kabel pre vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla a aj pre rúry k nemu a rovnako aj pre rúry podlahového vykurovania a odpadu z kuchyne.

Preklad

Preklad nad garazovou branou

Debnenie

Stojky

Vystuz

Salovanie

Salovanie otvor pre schody

Foto

Pre výstuž stropu som použil železo o hrúbke 12mm a kari sieť s hrúbkou drôtu 5mm a okami 150 x 150.

Foto

Foto

Strop

Patky pre stlpy