Koľko som ušetril

Tak dostal som sa do finále. Interiérové svetla mam kompletne vymenené za LED žiarovky a môžem sumarizovať k čomu som dospel teda koľko som ušetril.

Dole pod textom uvádzam tri tabuľky. V prvej sú uvedené výkonové rozdiely pre jednotlive typy žiaroviek, kde uvádzam rozdiel pre jeden kus, teda 1:1 pri danej úrovni napätia. Tabuľka číslo dva obsahuje výkone rozdiely už pre počet, ktorý som v aute použil. No a posledná tabuľka obsahuje súčet výkonov pre všetky typy žiaroviek pri danom napätí, čo značí výsledná výkonová úspora použitím LED žiaroviek.

Tab. 1

Napätie [V] 25 SMD 8 SMD
12 2.4 3.36
13 2.6 3.64
14 2.24 3.78

Tab. 2

Napätie [V] 6 Kusov 6 Kusov
12 14.4 20.16
13 15.6 21.84
14 13.44 22.68

Tab. 3

Napätie [V] Výkon [W]
12 34.56
13 37.44
14 36.12

Viem, že teraz som menil aj osvetlenie EČ (ŠPZ), ale tieto údaje nezahŕňam teraz do výsledkov lebo chcem zatiaľ uviesť ušetrenie len čisto pri osvetlení interiéru. Tieto žiarovky potom zahrniem do osvetlenia exteriéru.

A čo sa týka samotného vyhodnotenia. Tak pri postavení úlohy som urobil jednu chybu a to tú, že som nemal preverené to, akým napätím sú žiarovky napájané a tým aj aký je ich celkový výkon. A z toho vyplýva, že žiarovky nespotrebúvajú taký výkon s akým som rátal, čiže aj odhadovaná úspora bola nad dimenzovaná a k tomu som zarátal aj exteriérové žiarovky. Ale keď sa na to výsledky pozrieme môžeme povedať, že pri týchto žiarovkách vieme ušetriť necelých 40W, presnejšie 37.44W. A prečo som si vybral práve túto hodnotu? Nie preto, že je niekde v strede, ak berieme rozsah napájacieho napätia, ale preto, že interiérové osvetlenie sa používa vo väčšine pri vypnutom motore teda pri tých 13 voltoch.