Rozvody

Tento môj príspevok chcem venovať jednotlivým rozvodom v dome. Najprv rozoberiem elektro rozvody.