All posts tagged pasmo

Ochranné pásmo cesty

Prvé konanie, ktorého som sa zúčastnil a ktoré súviselo s výstavbou respektíve s jej povolením, bolo konanie o udelení výnimky z ochranného pásma cesty. A prečo sme museli niečo také absolvovať? Nuž preto lebo, pozemok sa nachádza v extraviláne obce, a v blízkosti cesty a z toho dôvodu nie je možné spojiť územne a stavebné konanie a rieši sa to samostatne. Na začiatok ešte trošku teórie.
Socha
Čítaj celé…