Ďalší rok s tepelným čerpadlom

Aaa zase som pozabudol na to, že rok ubehol a je čas zhodnotiť svoju spotrebu elektrickej energie a život s tepelným čerpadlom. No tento príspevok bude trochu iný, pretože počas roka som zmenil dodávateľa elektrickej energie a počas leta som konečne spustil solárny ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) ale o tom neskor.

Takže ako som v úvode spomenul, tohto roku, presnejšie od mája som zmenil svojho dodávateľa elektrickej energie. Pýtate sa na dôvod? Ten je jednoduchý, cena! Prešiel som od VSE (Innogy) k Elgas-u. Plánoval som to urobiť už pred rokom, ale nestihol som. Dôvod bol ten, že odstúpiť od nich som mohol len k dátumu uzavretia zmluvy a odchod bol potrebný oznámiť mesiac vopred čo som nestihol.

Spotreba

Takže poďme k tabuľkám. Tu sú hodnoty odberu elektrickej energie rozdelené podľa Vysokej alebo Nízkej tarify. Hodnoty v zátvorkách sú oddelené podľa zmeny cien. Tretia hodnota je po zmene dodávateľa.

Keď sa presuniem k druhej tabuľke, znova som si nepolepšil a moja spotreba znova stúpla a to až skoro o 12% a hodnotovo ide o zatiaľ najväčší odber, odkedy bývame v dome. Trochu nechápem prečo je to tak, keďže ako som spomínal, časť leta som už používal solar na ohrev TUV. A taktiež už pracujem z domu, tak som pravidelne kúril tuhým palivom. A možno je to práve aj tým, keďže som doma používam elektrické zariadenia ako monitor, notebook a taktiež príprava jedál, ale rovnako čase sme boli celá rodina doma, lebo lockdown. Asi to je to vysvetlenie.

A na záver sa dostávame k poslednej tabuľke, kde uvádzam vývoj cien. Ako vidieť od roku 2021 klesla cena elektrickej energie o viac ako 8% u VSE ale po prechode k novému dodávateľovi klesla ešte o ďalších 6% v VT a skoro 20% v NT.

Zmena dodávateľa

Mala vsuvka k tomuto článku. Ak chcete zmeniť dodávateľa elektrickej energie pozrite sa stránku Úradu Pre Reguláciu Sieťových Odvetví (URSO). Presnejšie a ich kalkulačku, na ktorej si môžete vypočítať koľko by ste zaplatili za dodávku elektrickej energie u jednotlivých dodávateľov na základe aktuálnych cien. Takto vyzerala moja cenová kalkulačka, keď som sa rozhodoval o zmene. Podľa nej by som ušetril 80 eur čo je niečo cez 17%, čo si myslím je celkom dosť.

Cenova kalkulacka URSO

Pikoška

Na záver ešte pikoška ohľadom prechodu k inému dodávateľovi. Keď obdržali moju výpoveď začali konať a presviedčať aby som zostal. Dokonca mi ponúkli nový možno podpultový cenník (neviem) so špeciálnymi cenami, ktoré boli podobné môjmu novému dodávateľovi. No aj to malo háčik. A to že ceny platili len rok a musel som sa zaviazať na dva roky.

Pozri tiež
Ak chceš vedieť viac o aké tepelné čerpadlo ide a aký dom, pozri tu na môj prvý článok. A ak chceš vedieť viac o mojej spotrebe z predošlých rokov pozri tu.

Partener tohto článku