Štvrtý rok s tepelným čerpadlom

Je tu September a s ním aj ročne vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a preto som si pripravil svoj sumár, koľko sme minuli za elektrickú energiu a tým pádom aj spotrebu tepelného čerpadla.

Ako pominulé roky na úvod tu mám rýchle porovnanie spotreby elektrickej energie s predošlými rokmi.

ObdobieSpotreba [kWh]
9.2014 - 9.20156370
9.2015 - 9.20165796
9.2016 - 9.20176222
9.2017 - 9.20186440

Ako je z prvej tabuľky zrejmé, spotreba oproti predošlému roku stúpla o trochu viac ako 200kWh. Tu sú detailnejšie pohľady na predošlý rok a porovnanie s predošlými rokmi.

TarifaMnožstvo [kWh]
Vysoká Tarifa413 (144 + 269)
Nízka Tarifa6027 (2123 + 3904)

RokSpotreba VT [kWh]Spotreba NT [kWh]Spolu [kWh]Faktúrované [€] bez DPH
132960416370647,86
239554015796581,15
339258306222598,05
441360276440619,96

Na záver tu mám tabuľku s vývojom ceny za jednu kilowatt hodinu. Bohužiaľ tento krát po niekoľkých rokoch cena stúpla. Hodnotou sa cena vrátila na cenu približne z pred dvoch rokov.

ObdobbieVT [€/MJ]rozdiel [%]NT [€/MJ]rozdiel [%]
09.09.2014 - 31.12.20140,0614-0,0497-
01.01.2015 - 31.12.2015
0,0558-9.120,0439-11.67
01.01.2016 - 31.12.20160,0548-1.790,0432-1.59
01.01.2017 - 31.12.20170,0505-7.850,0362-16.20
01.01.2018 - 10.09.20180,054+6.930.04+10.5

Po tomto období mi elektrárne nastavili mesačnú zálohu 71.10€ no ja som si ju nastavil na 85€. Taktiež koncom leta mi vymenili merač s IMS (inteligentný merací systém), ktorý ma zabezpečiť mesačný odpočtový cyklus a je zaradený do AZD (automatický zber dát) a je možné sledovať spotrebu na odbernom mieste v 15 minútových intervaloch.

Pozri tiež
Ak chceš vedieť viac o aké tepelné čerpadlo ide a aký dom, pozri tu na môj prvý článok. A ak chceš vedieť viac o mojej spotrebe z predošlých rokov pozri tu.