Vnútorné obklady

Po dokončení podlahy a jej kročajovej vrstvy a osadení izolácie, znova nastúpila na stavbu fy. Drevodomy Slovakia a pokračovali. Tento krát to boli dokončovacie práce a to vnútorné obklady plus nejaké tie maličkosti.

Pohľad na vstup na terasu

Celá tá práca im trvala necelé dve týždne. Skoro do všetkých izieb osadili tatranský profil len do kúpelne, kuchyne a časti obývačky sa použila kombinácia OSB+SDK. V kúpeľni bol použitý zelený (vode odolný) sadrokartón a v obývačke kvôli budúcemu osadeniu piecky použili ružový (nehorľavý) sadrokartón.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Pohľad do kuchyne

Foto

Pohľad do kúpeľne

Do rohov, kde neboli krokvy sa osadili falošné krokvy a osadili parapety.

Náter

Keďže drevo je prírodný materiál treba ho patrične ošetriť. To som urobil nasledovným spôsobom. Použil som produkty nemeckej značky OSMO Color, ktoré na slovensko distribuuje Prešovská firma Renojava. Obvodové steny a rovnako aj krov bol najprv natretý s dekoračným voskom Creativ 3188 Sneh. Keďže sme chceli zachovať čo najdlhšiu trvácnosť obvodové steny sme ešte natreli matným tvrdým voskom. Veď predsa pri stenách dochádza k dotykom rukou atď, Krokvy som natieral len tvrdým voskom. Kupeľnový krov bol ešte najprv natretý ochranou dreva. A takýto je náš výsledok.

Krov

Foto

Komín

Keďže do budúcna si plánujeme prikúriť do obývačky bol namontovaný priznaný komín značky Schiedel. Konkrétne ide o komín Schiedel Permeter a dodávku a montáž zabezpečila firma Aggea.

Komín

Vyústenie

Momentálne ešte nemám osadenie krytie prechodu cez strechu a tak isto aj vrchnú „čiapočku“.