Izolácie, aby nám bolo teplo

Ďalšou vecou, do ktorej som sa sám pustil bola izolácia. Jedinú izoláciu ktorú som ja nedával, bola izolácia strechy. Tú položila firma, ktorá montovala dom, ale pekne poporiadku.

Strecha
Ako som už vyššie spomenul, izoláciu som nepokladal no vyberal som ju ja. Použitá bola sklenná izolácia Isover Domo o hrúbke 20+10 centimetrov. Nepokladal som ju ja preto, izolácia sa ukladala na vnútorný obklad a robili ju vrámci celej strešnej konštrukcie.

Izolacia

Foto

Foto

Parozabrana

Foto

Steny a priečky
Tu som taktiež použil sklennú vatu ale tentoraz doskové platy Isover Akuplat. Do obvodových stien som použil 2x 10cm a do priečok hrúbku 10 centimetrov. Ukladanie išlo celkovo veľmi rýchlo a rovnako manipulácia a rezanie bolo jednoduché. Na obvodové steny som následne použil parozábranu Isover Vario KM Duplex UV a na priečky hliníkovú fóliu čo aj do strechy.

Foto

Izolacia

Foto

Podlaha
Pred položením podlahovej izolácie bola na betón navarená hydroizolácia, na ňu sme položili fóliu a následne až na ňu sme ukladali polystyrén EPS 100 NEO o hrúbke 2x 6cm a na neho sme potom znova položili fóliu. Prvá vrstva fólie bolo položená kvôli tomu, že hydroizolácia a polystyrén sú ropné produkty a časom by sa polystyrén degradoval a druhá vrstva fólia kvôli následnému betónovaniu podlahy.

Penetrácia

Penetrácia

Hzdroizolácia

Foto

Pokladania polystyrenu

Polystyren

Folia

Folia