Podlaha

Pokračovaním podlahovej izolácie bolo osadenie podlahového vykurovania a následne jeho zaliatie betónom.